Texts

Return to review | Return to list

Anda, kägoi, bardaštain'

history

October 18, 2016 in 19:24 Nataly Krizhanovsky

  • changed the text
    – Anda, kägöi, bardaštain’. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž bardaine? – Vikatehen viheltos. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž vikatehut? – Hiinäižen niittes. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž hiinäine? – Lehmäižen söttos. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž lehmäine? – Maidoižen lüpstos. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž maidoine? – Kašaižen kiittes. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž kašaine? – Döočkäižen söttos. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž döočkäine? – Puikiižiden keratos. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž puikiižed? – Pudroižen kiittes. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž pudroine? – Koir\'aiženKoir'aižen söttos. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž koir\'ainekoir'aine? – Oravaižen nuttos. Kukku ka kukku. – Kuna siniiž oravaine? – G\'armankaloG'armankalo veda. Kukku ka kukku. – Mida sigaupäi toda? – Barišad toda. Oravaine möda, sadas rubl’as möda, säkijad sijad toda, Mašin’k’alо döоčkalo, šuukuine g’o paikäine, busaižed kaglha, bašmakoižed g’augha, čuukaižed g’augha, sädatada hüväižeks, puikiižiden keratos.

October 18, 2016 in 18:09 Nataly Krizhanovsky

  • changed the title
    from Anda, kägoi, bardaštain\'
    to Anda, kägoi, bardaštain'