Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Šavutrupa kylyllä

Corpus: New-writing language

New written karelian, Literary texts

Source: KAT’A LOBASTOVA, Oma mua. № 16, (2017), p. 11

Šavutrupa kylyllä
(Karelian Proper)

Van’ka on Kintahan mušikka. Hyö eletäh Fed’ka-veikkoh kera vanhempien talošša tien poikki Liida-täjin talošta. Molommat ollah vanhat purlakat, konšana ei oltu naimisissa.
Van’ka ei ole juoppo, pitäy šiivattua, lypšäy lehmyä ta myöy maituo. Liida-täti häntä miellyttäy, šentäh hiän antau naisella maituo, a rahua ei ota. Van’ka ottais hänet akakšiki, ka Liida ei šuoštun. Liida-täti on čirčču antilaš, häntä lehmällä et muanita. Hänellä pitäy olla komie mieš, a Van’a komevuttah ei voi kehuo.
Kerran vävy kurkisti pirttih ta kuččuu:
Tahottako kaččuo, kuin Van’ka avuau kylyn šavutrupua?

Aha! Van’ka piätti lämmittyä kylyn. Van’kan kyly šeisou joven rannalla, Liida- täjin kylyn viereššä. Kylyn trupa hänellä on luajittu tavallisešti, kuin ni monella ihmiselläpyörieštä asbestisementtiseštä truvašta. Ei še jokahini šuata iče luatie oikieta tiilitrupua, a još kuččuo kiukuankutoja, niin šillä vielä rahatki pitäy makšua. Kyllä tämmöniki trupa välttäykun vain šavu noušou, še i hyvä. Ka Van’an trupa višših oli luajittu vielä yksinkertaisempi, kuin toisilla.
A-voi-voi! Kačo, kačo mitä ruatau!
Kylyn šeinyä vaššen on pantu pitkä riuku. Van’a šen ottau alapiäštä ta rupieu heiluttamah riuvun yläpuolta truvan yllä. Heilutti-heilutti ta äkkie riuvun piäh tarttu mi lienöy pyörie ta jykie. Oh-hoh, ka truvan piällä on ašetettu pelti, niin kuin kanši kattilan piällä! Riuvun piäh nuoralla on šivottu koukku, niin kuin onkeh, ka šuurempi. Šillä koukulla Van’a vetäyki truvan piältä kannen-peltin. A šiitä, konša kyly on jo valmis, šamalla keinoin ašettau šen paikallah. Johan oli kekšijä….
Jo aikoja ei ole elošša Van’ua eikä hänen Fed’a-veikkuoh. Še, kačo, niin šattu. Van’a kuiteski akottu, löyty hänellä Ninka-moršien Priäžäštä. Šemmoni gangreni oli še Ninka, jotta Jumala varjele. Mäni miehellä Van’alla, kešällä Kintahašša eläy, talvellapos’olkašša. A Fed’ua hänellä talošša ei ni tarviče. Niin Fed’a-rukka joutu vanhoilla päivillä muuttamah omašta talošta čikon luokše. Niin hiän čikon kylyššä pyörtyki kuolijakši. A šiitä Van’aki ei enyä voinun lehmyä pityä. Kipeyty ta kuoli šyöpäh. Ninka möi talon dačnikoilla. Moušot, kun Iivana ei olis akottun, niin veikot vieläki elettäis omašša talošša Kintahan kyläššä.