Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Parm da kozad

Corpus: New-writing language

New written Veps, Literary texts

Source: Vepsäks kändi Maria Mironova, Kodima. № 6, (2018), p. 8

Parm da kozad
(Veps)

Karjalaine sarn

Eli-oli armotoi prihaine.
Mäni hän paimneks, paimendamha kozid, miše hot’ kut-se sada den’goid sömäha.
Kerdan hän ajab kozid siriči rugihižes pöudos. A kozad üliči aidas ličihe rugiheze. Jokseli prihaine niiden taga, kidasti muga, miše kadoti änen, a nenakahad kozad kuti hödhüvin jokseleba rugižes sinna-tänna i topsiba tähkid.
Ištuihe paimen kivele i voikaškanzi. Tuli hänennoks orav i küzub:
Midä sinä voikad, prihaine?

En voi küksta kozid rugihespäi.
I gor’ad-se? Minä sid’-žo küksen niid! sanub orav i zavodi hüpta pöudonnoks.
Jokseli, jokseli koziden taga, lujas väzui. Ištuihe sirhe i voikaškanzi. Voikaba kahten.
Tuleb reboi i küzub:
Midä voikat?

Ka em voigoi kozid küksta rugihespäi.
Naku mitte bed om! sanub reboi. Minä niid teravas küksen!
Jokseli reboi, jokseli koziden taga, väzui, ištuihe sirhe i zavodi voikta. Voikaba koumen. Astub mecaspäi kondi.
Midä voikat? küzub.
Kut-žo meile ei voikta. Nikut em voigoi kozid küksta rugihespäi.
Penikaižed olet! Et voigoi küksta. Minä abutan teile.
Kondi zavodi libuda üliči aidas i murenzi sen. Zavodi joksta koziden taga, a nederazvuiččihe poliheladi tabata niid! Möraidab kondi, jokseleb pöudodme, enamba mi kozad topsib rugišt. Väzui lujas. Pördihe niminke. Ištuihe sirhe paimnenke, oravanke da reboinke i voikaškanzi gor’aspäi. Voikaba nellän.
Lendab siriči parm.
Om ilokahašti, – sanub, – mugomad sured, a voikat. Ken teid abidoiči?
A ned ühthe än’he sanuba:
Nikut em voigoi kozid küksta rugihespäi!

Minä abutan teile, – sanub parm.
Kuna sinei! sanub vastha paimen. Minä küksinen voind küksta, orav küksiei voind küksta, reboi küksiei voind küksta, eskai sur’ kondi ei küksend...
A parm kut buzaidaškandeb:
Minä küksen!
i lendi pöudole.
Kut kulištiba kozad, miše parm lendab niiden päl, eskai hüppäten joksiba, üliči aidas hüppiba i tele joksiba! A parm kaik niiden päl kehkeroičeb i buzaidab:
Naku minä teile!

Paimen oti ragan i jokseškanzi koziden taga. Eskai spasibod ei ehtind sanuda ičeze abunikoile.