Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Minun Karjalanma...

Corpus: New-writing language

New written Veps, Literary texts

Source: Nina Zaiceva, Verez Tullei, (2018), p. 6

Minun Karjalanma...
(Veps)

Minun Karjalanma,
Minun Karjalanma,
Karjalanmaminun armastuz.

Tähthid taivhale pan’...
Ned om pohjoižen än’,
Kuti mitte-se
Minun pit’k varastuz.


Sur’ om mecoiden rand...
Äkkid kuluse vänd:
Puhu nökal tik komedas kolkotab.

Tuli homendezaig
Minei mel’hesid’ kaik,
A südäimeskeloižil
kelotab.


I järved kut sil’mäd sid’ om,
A mecas om sur’ bolanžom
Sügüz’vilud niid maspäi jo vedaba.

A puišrugad äi,
Kuldmujuišuz’ päiv,
I vastha sid’ seižuba
Pedajad.


Kut poimetiž om lehtezžom,
Se päiväha ličnus jo om,
I kastkel se hoštab, kut edel.

A oja meid ičhepäi vei,
Sirič niken mäne ei!

Oja kibud-kiheitab
Kaik vedel.


I ujub, kut miččiš-se sädegiš,
Ujub lehtiš i vihandoiš kavagiš
Minun Karjalanma.

sinei äi pajoid täs ton,
Kac, mitte om meil zor’ažom!

I kaikil meil südäimes ,
Minun Karjalanma.