Texts

Return to review | Return to list

Kagrašta luajitah

history

June 04, 2019 in 14:14 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: - Kylvettihgo enne kagraa? Kyl’vettih i kagrua. Kagrua toožo l’eikataa, da kagrua enämmäd vain ka hebožilla šyötä-, da viel’ä, lua-, jaahotet-, ei jaahotettu, a šurvottii mel’l’ičoissa. Šurvotaa, survotaa, šidän kakkarua paissettii, kaikki naizet koissa. Kagraista kakkarua rieht’il’öil’l’ä, vain. Blingaa, vain bl’ingaa, ku laškietaa paikku-. Paistua. Šidän ka. Paissetaa. Kummazed jiähäh, n’i što ka heboz’il šyötetää, kagralla. Kah. - Luajittihgo teil tee talkunua? Lua-, о, ka talkunua luajittiih. Haavotaa n’äidä kagroi, iel’l’ä kip’atkalla obar’itaa, da ka händä haavotaa kaikki. Puizešša. Hyvii haavotaa haavotaa. Šidän n’ämä, talkun k’iuguah pannaah. Šiel’ä kuivataa hyvii. A šidän ka jaahotetah, i talkuna, yl’en jo hyvät, kusnoi. Luajittii. Kaikki luajittiih. - Luajittihgo teil jauhošta marjan keh midätah, vai ei luajittu? Marjan keh? Marjanke? - Tönčöidy eigo teil luajittu? Mie tädä, mie- - Jauhuo eigo ševotettu marjanke? Eigo syödy? Nu. Morsunke? Al’i mit’t’yönke marjanke? - Marjanke? Mus’t’ikanke? Buolukanke? Buolanke že, ma-, pannaa, šärvetää. Buolanke panna, šärvetää. Buolanke pannaa staaččaah. Luajitaa, ka hod’ morsuu pannah, kak že, tädä, talkunajaahua pannaa. A šidän talkunua i n’iin viel’ä šyödih, pannaa. Ken notkiesta luad’uu. A ken luad’uu n’ yl’en šagieda, krutoida. Hämmennetää. Šuolua pannaah, vettä pannaa, hämmennetää hämmennetää, hän jo šagie, šagie tuloo, što rossipnoi, ku jaahon’e. I ka muista šyödiih, kah. - Kuimba keitetäh kagraista kiis’el’ie? Muissadgo? I kagraista kiis’el’ie keetimmä. Ka illalla ševotamma kagrazen kiis’el’in l’igomaah. Huomnekšella hänen u-, uutamma. Rozved’imma vedyöl’l’ä. Uutamma hänen, šidän ka panemma čugunaz’eh. Kiehutamma i. Kiis’el’ie. Ka šöimmä i kiis’el’ie, luajimma. Da. Viel’ä midä? - Viel’ä midä? Vie minä kyzyn.