Texts

Return to review | Return to list

Vuašša

history

June 04, 2019 in 14:27 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: - Voibo. Nu, voit? - Ahah. Ruista otamma. Da händä l’ivotamma. Tämän rugehee. Šidän otamma da, l’igomašta. L’ivotamma da panemma. Kažvamaa kunnebuid’, l’evitämmä ka hod’ hyvää šovam myt’t’yön šiel’ä. Il’i polovikan il’i min šel’giee. Da ka hänen l’evitämmä šiih tukkuu. Hiän ka šiinä monet suutkat on oo. Šidän l’ähtöö ka n’ää. Kažvetaa. Šidän otamma da, ros-. Midä roskaz’inko šidän ruadua? Ros-. Da šidän otamma da k’iugualla panemma. Šiel’ä kuivetaah. Ii. Al’i haadumaah, k’iuguah, vota. Haadumaa panemma. Šidää, haavutaa šiel’ä. Šidän otamma da vejämmä šiel’dä. K’iuguašta toko, ka k’iuguašša. Šidän otamma k’iuguašta, da panemma kuivamaa, jo ku haavutamma. Šidän n’ämä kuivetaah, da jauhotamma. Šidän jauhotamma da. Luajimma l’eibie muista. Ka muizen šuurem möökyn vual’imma. Ševotamma. Da vual’imma vual’imma, da panemma k’iuguah pääväkši. Heän k’iuguašša šiel’ä imittyh imittyh. Luad’ieččoo magie magie, tämä l’eibä. Ruškie, magie. Nu otetaa da tämän l’eivän šidäm pannaa puizeeh. Šinne puizee pannaa olguz’ie vähäzen. Pis’s’ytetääh. Štobi häne. Täštä lookkozešta hyppäis’ vuašša. Hyvie. Šel’gie da hyvä. Nu a šidän n’ämä l’eivät šinne pannaa, tämää. Murretaa vähäz’il’di, hänen kolmekši palua, ein’ n’el’l’äkši. Pannaah. Šidän ka kip’atkazella hänen valetaah. A kem možet i vilulla valaa. Mie hyvin j en tiä. Myö toko kip’atkazella, ku vähäz’in luajimma. Nu ka hän i luad’ieččoo, magie vuašša, i ruškie. Da.