Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Iisus kükseb pahan hengen

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 102-103
Evangelii Markan mödhe. Matk jerusalimha 8:27–10:52. 9.

Iisus kükseb pahan hengen
(Vepsian)

14Tuldes openikoidennoks Iisus nägišti ümbri heiš äi rahvast i mugažo käskištonopendajid, kudambad ridliba openikoidenke. 15Sid’-žo konz nägištiba Iisusan, kaik čududelihe. tacihe hänennoks i sanuiba tervhensanoid. 16Iisus küzui käskištonopendajil: «Mitte rid tägä om 17Üks’ mez’ rahvazkogospäi sanui hänele: «Opendai, minä toin ičein poigan sinunnoks. Hänes om keletoi heng. 18Se otab händast ičeze käzihe, kus tahtoib. Se tacleb händast maha, i hän pästab sül’gen suspäi i kirskutab hambhil i tegese ani kollijan karččeks. Pakičin, miše sinun openikad küksižiba pahan hengen hänespäi, no ei voinugoi 19Siloi Iisus sanui heile: «Voi necidä uskmatont rahvast! Hätken-ik minei tarbiž völ olda teiden keskes? Hätken-ik minei tarbiž tirpta teid? Togat priha minunnoks 20 toiba prihan Iisusannoks. Paha heng nägišti Iisusan i sid’-žo peksaškanzi prihad, i hän lanksi, vedelihe madme i pästi sül’gen. 21Iisus küzui prihan tatal: «Kuverz’ aigad hänel nece om olnu «Penessai», sanui mez’. 22«Heng om äi kerdoid tacnu händast se lämoihe, se vedhe, miše voiži händast koletada. Žalleiče meid i abuta, ku sinä midä-se void 23Iisus sanui hänele: «Ku sinä kuverdan-se void uskta, ka uskojale voib tehta kaiken 24Siloi prihan tat kerdalaz kirgouzi kündliš: «Minä uskon, Ižand! Abuta minei, uskmatomale

25Konz Iisus nägišti, miše rahvast ližazihe, hän käski paganale hengele muga: «Keletoi i kurdiž heng, minä käsken sinei: lähte prihaspäi, i ala enamba pörtte hänehe 26Paha heng kidastaškanzi, peksaškanzi lujas prihan i läksi hänespäi. Priha tegihe kollijan karččeks, i äjad sanuiba-ki: «Hän koli 27No Iisus oti händast kädes i abuti hänele libuda jaugoile, i hän libui.

28Konz Iisus tuli kodihe, i hänenke oliba vaiše openikad, ka küzuiba hänel: «Mikš em voinugoi küksta necidä henged prihaspäi 29Hän sanui: «Mugoine paha heng lähteb vaiše loičendal i pühütandal