Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Iisus raccastab Jerusalimha

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 108-109
Evangelii Markan mödhe. Iisusan töd jerusalimas 11-12. 11.

Iisus raccastab Jerusalimha
(Vepsian)

11 Konz läheneškanziba Jerusalimad i tuliba Viffagian i Vifanian külidennoks, Voipunmägennoks, Iisus oigenzi kaht openikad i 2sanui heile: «Mängat külähä, kudamb om teiden edes. Kerdalaz ku tulet sinna, ka nägištat oslanvarzan, kudamb om sidotud i kudamban sel’gäs völ niken ei ištund. Otkat se i togat tänna. 3Ku ken-ni küzub: «Mikš muga teget?», ka sanugat, miše se tarbiž Ižandale, i hän oigendab teravas sen tagaze

4Openikad läksiba i löuziba oslanvarzan, kudamb oli sidotud irdal verajaha. otiba sen. 5Erased sigä seižujišpäi küzuiba: «Midä teget? Mikš otat oslanvarzan 6 sanuiba muga, kut Iisus oli käsknu, i heile anttihe mända. 7 toiba oslanvarzan Iisusale i paniba ičeze sobad varzan sel’gha, i Iisus ištuihe raccile. 8Erased levitiba ičeze sobad tele, toižed katkoiba puišpäi barboid i levitiba tele. 9Ezil i tagana astujad laskiba kidoid:

Osanna!


Blahoslovidud om hän, kudamb tuleb

Ižandan nimes!


10Blahoslovidud om meiden tatan Davidan

valdkund,

kudamb tuleb Ižandan nimes!


Osanna korktoiš taivhiš!

11Muga Iisus tuli Jerusalimha. Hän mäni pühäkodihe i kacui sigä kaiken, no ku oli jo möhä, ka hän läksi kahtentoštkümnen openikanke Vifaniaha.