Texts

Return to review | Return to list

HENG

history

November 22, 2019 in 15:53 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: ajada hondho henghe | hebon ajoi hondho henghe, muga kodihe rigehti | midä sinä, prihač, radoid, heboižen-se ajoid hondoho henghe | kerata heng | varasta naku, tarbiž kerata heng | hänel, kacu, heng-se keratud jo om | lebaidamoi, hengen keradan, möst voib rata pordon | ei olda hengiš | händast jo ei ole hengiš | heng avaižihe vastha | käraižin pit’kha, a ku homaičin vunukaižen-se, ka heng avaižihe vastha| heng himoičeb | heng himoičeb kezad | hot’ mecale jokse, a heng himočeb, ka pördatoi tagaze | heng läksi (lähteb) | vätes muga jut kaitihe sel’gha, ka meles punoi: heng-ki lähteb | heng otta | händikahan heng ottud jo oli | koiv sorttihe hänen pähä i kerdalaz hengen ottihe | henged ei ole | hänel, nägub, henged ei ole, ninga pagižeb | henged ei sö | näge, veraz ristit, a pahad hänen polhe ed sanu, henged ei sö | hengel himoita | mamalein ei tarbiž sanuda-ki, hengel himoičeb kaiken | hengen vedada | mända hengen vedada, ika jaugoilpäi lankten | jäda henghe | a hänel üks’ laps’ vaiše jäi henghe | lühüd heng | kaiken lühüd heng vellele sanui | olda hengiš | mänen kacmaha, om-ik hengiš | olda vähäs henges (vähiš hengis) | hän om vähäs henges | panda hengen | čoma oli radnik, radoi ka pani hen gen radoho | poltta hengen | min-se hu ban söin, hengen poltab | päzuda henghe | muga läžuin, ka habi henghe päzuin | saubata hengen | näge-ške, kut hän vanhtui, astta ei voi, hengen sauptab |