Texts

Return to review | Return to list

TUSK

history

November 27, 2019 in 14:13 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: käded tuskha paneb | lunt paneb irdal, ka käded-ki tuskha paneb, sän rižaba | südäimed pani (paneb) tuskha | eglai ani südäimed tusk ha pani hänen kidaspäi | tuskal lödas | hüvä, miše sinä tulid minunnoks, ika ani tuskal löimoi |