Texts

Return to review | Return to list

VÄGI

history

November 27, 2019 in 14:40 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: kogota väged | tarbiž sinei, prihač, kogota väged, siloi i pagin mectusen polhe linneb | verhal vägel | verhal vägel kaikutte voib eläda| otta vägi | necil kerdal sinä otid vägen, toižel, voib olda, minä | vägi ei ota | vägi jo ei ota necidä radod tehta | äjak vägi otab | radoin, äjak vägi oti, a nügüd’ lebul olen |