Texts

Return to review | Return to list

Čoma vepsän ma. Päžar'

history

February 06, 2020 in 15:10 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: Om Vologdan agjas čoma vepsläine der’oun – Päžar’. Seižub se mecoiden keskes, Päžarven da Kod’arven randoil. Ken tuleb Päžarvehe, ka kaičeb necen tahon südäimes i pördase tänna völ kerdan. Mi vedäb neche tahoze ristituid? Tägä ei ole sotovijad sidod, tänna ei ajelkoiš avtobusad. Necen der’ounan päbohatuz om rahvaz. Tägä eläba vepsläižed. Päžar’laižed navediba ičeze mad, kaičeba sidä i pagižeba kodimal vaiše armhal vepsän kelel. Hö vasttaba tulnuzid heiden pertihe adivoid lämäs – jotaba čajul, sötaba pirgoil da surel tahtol starinoičeba, kut der’oun eläb nügüd’ da sen enččen elon polhe. Kezal Päžarves elo kehub – irdal vändaba lapsed, lehmäižed käveleba der’ounadme, linmaiš pertidenno radaba tägälaižed eläjad, a nituil nittas heinäd da pandas kegoid. Tal’vel Päžarvehe jäb läz 40 mest. No kaikse elo tägä ei azotade. Lauk ajelese tänna kaks’ kerdad nedališ, om tägä počt-ki, radab kirjišt. Tuldes Päžarvehe kaik rigehtiba kacmaha sijališt muzejad. Todeks sanuda, siš om midä kacta! Muzejas om koume honust enččiden kaluidenke. Erazvuiččed püdused, kodikalud, astjad, sädod da sapkaižed – muzejas om todeks bohat kollekcii. Oliži hüvä, miše elo der’onas ei kül’mäiži, a vepsän kel’ eläiži tägä igän.