Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Kui kindahalazet lundu ečittih

Corpus: New-writing language

New written Livvic, Literary texts

Source: L’udmila Mehed, Oma mua. № 4, (2020), p. 11

Kui kindahalazet lundu ečittih
(Livvi)

Et suvaičeälä kuundele, ei miellytänneole vaikkani, anna vai kielastua
Tänävuon talvikuus oli kova tuuli, tiet oldih ligahizet da libiet. Rastavakse kindahalazet čomendettih kuuzen. Sih pandih priädneikköi, n’amuu, kindahii da virzuloi da ruvettih vuottamah lundu. Muga vuotettih päivän, toizen dai kolmanden. Terstavuttih kindahalazet vuottamah, val’l’astettih häkin regilöih da lähtiettih eččimäh talvie da suamah lundu. Istavuttih regilöih, a häkki ei mene... Mužikat sidä čakattih, annettih plettii, pakittih. Häkki vai seizoi. Midä ruadua? Nostih mužikat regilöis da ruvettih vedämäh regilöi da häkkii. Riet ollah jygiet, asfal’tua myö ei ajeta. Mužikat pandih mattii, ga häkki luadi kolme askeldu da rubei röngymäh. Mužikat ei huomattu, ku val’l’astettih häkin viäräh. Piätettih hyö piästiä häkki välläle.
Istavuttih mužikat kannole dorogan reunal da ruvettih duumaimah, kui voibi lundu suaja. Piätettih kangiekseh korgevimah pedäjäh, ottua pilvi da puistua sidä, ku lundu panis. Eräs mužikku oijendi selgiä, toine sil nouzi, sit kolmas nouzi toizen mužikan selgäh, tartui puun rungoh da nouzi pedäjän ladvah. Tuuli heiluttau puudu, mužikku yhtel käil rippuu ladvas, toizel käil oppiu temmata pilvi. Harmuat pilvet ajetah mužikas siiriči, häi ei voi tavata niidy. Ildassah mužikku istui puus. Tahtoi häi heittyö alah, ga mečäspäi tuli mezikämmen da rubei röngymäh. Mužikat pöllästyttih da juostih kyläh. Pedäjän tyves seizou kondii da röngyy. Rubei mužikku pajattamah täytty keroidu da lykkäilemäh käbylöi alah. Lähäl olijas puus mužikale avvutti oravulykkäili kondieh käbylöi, banuanoi da griboi. Pajoloi kuultuu kyläspäi tuldih koirat da ruvettih ajamah kondiedu iäre. Koirat pureteltih kondien käbälii da nyhtittih karvua. Koirile avvutettih kyläläzet torakkat da lutit, kuduat n’okattih kondiedu nenäh da händäh. Kondii lähti pagoh meččäh.
Tabai mužikku suuren oksan mollembil käzil. Oksu kaldavui da mužikku laskihes muah, ga enne händy muah puututtih štanit. Tembai mužikku štanit da juoksi kyläh. Tuli Kinda hah da rubei vuottamah lundu, kui toizet rahvas. Sanotah, ku lundu ei pannuh, taivahaspäi rubei pakkumah löpšölöi.