Texts

Return to review | Return to list

Ongitades

history

June 26, 2020 in 15:14 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: Mäniba ukod kalatamha järvele ezmäšt jädme. Vezi neciš järves oli selʼged, jä oli puhtaz, i lunt oli völ ani vähä. Ühtel ukoižel kalatez ei mänend, nikut kala ei kokind. Hän muga tegi: ištuihe kombuile, alahaks koverzihe jäkaraižehe, kacub sinna, nägub-ik maimaižid. Konz vezi om selʼged, voib homaita, kut kalaižed ujeleba. Kämnil saupsi modon, miše paremba näguiži. A pakaine oli kova, kaik-se tal’vaig. Kuni kacui jäkaraižehe, bard külʼmi jäha, i nikut ei voi päzuda. Kalanik ištui kombuil, käzil maihutaškanzi, kucui poigad abuhu. Poig joste tuli, ei tedand, mi tegihe. Ukoine habi šuhaiži: - Lʼoška, bard kül’mi jäha, midä-ni tege, abuta! Lʼoša tarkašti purasti jän ümbri bardad, pästi tatan gor’as. Nece kuti sarnas händikahan da reboin polhe, kus händikaz pästi händan lähtkehe, miše sada kalad, a händ jädui.