VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Pruaznikat

history

November 02, 2020 in 15:46 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: Nu miuide oli pruaznikke teid’en küläh? Talv i kezäpruaznikat. Kezäl Iivananpäiv, a tal’v Vasil’d’. Nu, osnounom kakš pruožnikkat. Prestol’n’ijat, meid’en külää ščitalos’. Net kak nazvanje. A rahvast äi kävüi oi. I ende voinii, i posle voinii, nu. Kezäl kakras, potšipnikae äijä. Meile. Ei ku nügü, ku vai kluubaa a šiloo sanutaa: ”L’ähtää tancilpiä” d’oi sanota, ”t’änä päi viend on”. Značit viend nazivajece päiväl tancid on. Viend on D’oršis. A ”večorale läkät Koukošel’gäle”. Značid d’o i predupred’at’. Soberizekat toižeh külää, a tošpäin značit vos’movo d’o i lähtää santaa Riihenšel’gäl vient, a Kondul večor. Ende muga oli. Sen nuorižol siit večoroz oli. No. Ende vit’ ei olnu ni balalaikal. Vie pl’äšid da ringutaa. Se on. Meill oli mužikant moižel mit’t’ennu sl’una. Sl’ut. Tirl’ettaa ven da müö ku pl’äšim a ringumme. Hän ringuu: ”Neiššet mikai d’o, ükš struna diei”, značit katkež balalaikal anda se ühtel. Plešimme. Vopče vessel’ elettize. Minä d’o sanon. Min oli veessel! Nu a kuibo nuorižo, sit midä. Maksuoi ende siga? Viendäjäle? No viendäjale. Talon libo midä tahto. Oi, ni midä. Oi, ni midä. N’e. Se čaju. Minul va ka udall oli ükš šigä. Akk d’e käded ninga garmonijal küzümme: ”Tan’a miä viendat”, sanoo, ”mit’t’eš tanc!” Om makie. A šiit tanciil’e vit’ ei olnu što vot, t’änäpä lähtem kluubaa. Armijaspiä hüö d’o tul’d’ii ka. Značit očered’ sinun tuli t’ähä napät’, t’ämpä teil večer. A šig oli staruh d’alo d’uoi, ka halgon panemme kainaloo dai ikkunas i laškoo ken halgon andaa. I večerink heil. Ende i ves’s’el’emb oli. Ende az’ nügü emme sobi ku ühtel pihal a ši ende kakto. L’ähtet hein’är’gele kaikin ühtes pajatettaa šinnä mändää. Konz murginan aiga i akad i vahnad, i nuoret. Kül’betäü i kapotat šuutitaa muga. Nagretaa, tuldaa d’o ühted ribud diädü. Da ni skludud ei olnu.