Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Iisussa parentau šokien Vartimein

Iisussa parentau šokien Vartimein

Karelian Proper
New written karelian
46Hyö tultih Jerihonin linnah. Konša Iisussa matkeutu Jerihonista opaššettavieh kera ta šuuren rahvašjoukon šuattamana, tien viereššä istu šokie Vartimei, Timein poika. Hiän kyšy miilostinua.

47Kun hiän kuuli, jotta šivučči matkuaja on Iisussa Nasarettilaini, hiän karjeutu: "Iisussa, Tuavitan Poika, armaha milma"!

48Monet käšettih hänen olla iänettäh. Ka hiän vain karju entistä lujempah: "Tuavitan Poika, armaha milma"!

49Iisussa pietty ta šano: "Kuččukkua hänet tänne". Hyö kučuttih šokie, šanottih hänellä: "Elä varaja. Nouše, Hiän kuččuu šilma".

50Mieš lykkäsi sviitkan, nousi kiirehešti ta tuli Iisussan luo.

51Iisussa kyšy häneltä: "Mitä šie tahot, jotta Mie šiula ruatasin"? Šokie šano Hänellä: "Opaštaja, anna miun šilmih näkö".

52Šiih Iisussa šano: "Mäne, šiun uško parenti šiut". Šamašša mieš rupesi tuaš näkömäh, ta hiän läksi Iisussan matkah.

Марк 10: 46-52

Russian
46 Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни.

47 Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.

48 Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй меня.

49 Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя.

50 Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.

51 Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть.

52 Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.