Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Iisusal küzutas hänen valdan polhe

Iisusal küzutas hänen valdan polhe

Veps
23Konz Iisus mäni pühäkodihe i openzi sigä, sinna tuli erasid ülembaižid papid i rahvahan pämehid. küzuiba: «Miččel valdal sinä teged nenid azjoid? Ken sinei andoi mugoižen valdan

24Iisus sanui heile: «Minä-ki küzun teil üht azjad. Ku andat vastust, ka minä-ki sanun, miččel valdal minä necidä tegen. 25Kuspäi Joan sai valdan valatada? Taivhaspäi vai rahvahaspäi pagižehtiba kesknezoi: «Ku sanum: «Taivhaspäi,» – hän sanub meile: «Ka mikš sid’ et usknugoi hänele

26A ku sanum: «Rahvahaspäi,» – meile tarbiž varaita rahvast, sikš ku kaik lugeba Joannad Jumalan sanankandajaks

27I sanuiba Iisusale: «Em tekoi Siloi Iisus sanui: «Minä-ki en sanu teile, miččel valdal minä nenid azjoid tegen

Матфей 21:23-27

Russian
23 И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?

24 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю; 25 крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему?

26 а если сказать: от человеков, — боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.

27 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это делаю.