Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Mehen Poigan tulend

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 62-63
Evangelii Matvejan mödhe. Iisus pagižeb, midä jäl’gmäi tegese 24-25. 24.

Mehen Poigan tulend
(Vepsian)

29«I teravas neniden päividen ahtištusen jäl’ghe päiväine pimidub, i kudmaine ei anda ičeze vauktad. Tähthad lankteba taivhaspäi i taivhan väged säregandeba. 30Siloi taivhas ozutase Mehen Poigan znam. Kaik man rodud laskeškandeba voikuid, konz nägištaba Mehen Poigan, kudamb tuleb pil’viden päl sures väges i hoštoteses. 31Torven lujan änen aigan hän oigendab ičeze angeloid i keradab valitud mehid nelläs man polespäi, man agjaspäi taivhan agjahasai.

32Opekatoiš sišpäi, midä smokvanpule tegese: konz sen oksad heraštuba i kazvaškandeba lehtesed, ka tedat, miše keza om läz. 33Mugažo konz nägištat kaik nene azjad, ka tekat, miše se aig om läz, ani verajanno. 34Todeks sanun teile: nügüdläine rahvaz ei kado sihesai, konz kaik nece tegese. 35Taivaz i ma kadoba, no minun sanad ei kadogoi.

36No sidä päiväd i časud ei teda niken, ei taivhan angelad-ki, sen tedab vaiše minun Tat. 37Muga kut oli Nojan päivil, muga linneb siloi-ki, konz Mehen Poig tuleb. 38Suren upotandan edel mehed söiba i joiba, naiba i andliba mehele ičeze tütrid sihe päivhäsai, kudambal Noi mäni surhe veneheze. 39 ei tednugoi nimidä, kuni sur’ upotand ei tulend i ei upotand heid kaikid. Mugažo linneb, konz Mehen Poig tuleb. 40Siloi kaks’ mest linneba pöudol: toine ottas, toine jättas. 41Kaks’ našt jauhoškandeba kivel: toine ottas, toine jättas.

42Olgat herkhil, sikš ku et tekoi, miččel časul teiden Ižand tuleb. 43Ved’ el’gendat, ku pertin ižand tedaiži, miččel ön aigal vargaz tuleb, ka hän oliži herkhil i ei andaiži sadas pert’he. 44Sikš olgat tö-ki vaumhed: Mehen Poig tuleb ani sen aigan, konz et meletagoi-ki