Texts

Return to review | Return to list

Iisus viärittäy fariseiloi da zakonanopastajii

history

September 12, 2022 in 14:45 Нина Шибанова

  • changed the text
    37 Konzu Iisus oli opastamas, yksi fariseilois pyrritti Händy gostih. Häi meni sinne da istuihes stolah. 38 Farisei diivii, konzu dogadii sen, ku enne veruo Iisus ei pessyh käzii. 39 No Ižändy sanoi hänele: «Työ fariseit, toven, piettö puhtahannu mal՚l՚an da juvvan ulgočuran, no sydämeči oletto tävvet ahnehuttu da pahuttu. 40 Mielettömät! Eigo se samaine, ken luadii ulgočuran, luadinuh i syväindy? 41 Annakkua köyhile, midä on mal՚l՚an sydämes.^ I sit kai on teile puhtas. 42 Paha rodieu teile, fariseit!^ Työ annatto Jumalale kymmenenden vuitin kai m՚atas da ruutanlehtes da kaikis kodipellon kylvöksis, no etto ole oigiet rahvahii vaste, ettogo suvaiče Jumalua.^ Nämii käskylöi teil pidäs kuulta, da ei ni niilöi toizii unohtua. 43 Paha rodieu teile, fariseit!^ Työ suvaičetto istuo enzimäzil sijoil sinagougis da oletto hyväs mieles, ku rahvas luajitah teile tervehys linnan pihoil. 44 Paha rodieu teile!^ Työ oletto kui hävinnyöt kalmat, kudamii rahvas tiedämättäh polletellah». 45 Sit eräs zakonanopastajis sanoi Iisusale: «Opastai, sinähäi meidygi satatat nämil sanoil». 46 Iisus vastai: «Paha rodieu teilegi, zakonanopastajat!^ Työ panetto rahvahan hardieloile takkoi, kudamat ollah jygiet kandua, a iče etto ni yhtel sormel koskei niilöih, ku auttua. 47 Paha rodieu teile!^ Työ pystytättö Jumalan iänenkandajien kalmoile paččahii heijän mustokse, a kenbo heidy tapoi?^ Teijän tuatat. 48 Nenga työ ozutatto, työ tiijättö da hyvänny piettö teijän tuattoloin ruadoloi: hyö tapettih Jumalan iänenkandajii, a työ pystytättö heile paččahii. 49 Siksehäi Jumalan Suuri Mieli oli sanonuhgi: "Minä työnnän heijän luo iänenkandajii da apostoloi, i yksii hyö tapetah, a toizii polgietah". 50 Mugai tämä polvi vastuau kaikkien iänenkandajien veres, kudai muailman luajindas algajen on valutettu, 51 Aavelin veres Zaharien vereh suate, sen, kudamua tapettih altarin da jumalankoin välil. Toven minä sanon teile: tämä polvi vie kučutah čotale. 52 Paha rodieu teile, zakonanopastajat!^ Työ varrastitto tiedoloin avaimen.^ Iče etto mennyh sydämeh, da niilöigi, ket tahtottih sinne mennä, työ piittö». 53 Konzu Iisus lähti siepäi, zakonanopastajat da fariseit suutuksis ruvettih tartelemahes Häneh, otettih paginoih kaikenjyttymii dieloloi.^ 54 Hyö kuunneltih tarkah, ku tahtottih tavata Händy sanois.

September 12, 2022 in 13:01 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: 37 Konzu Iisus oli opastamas, yksi fariseilois pyrritti Händy gostih. Häi meni sinne da istuihes stolah. 38 Farisei diivii, konzu dogadii sen, ku enne veruo Iisus ei pessyh käzii. 39 No Ižändy sanoi hänele: «Työ fariseit, toven, piettö puhtahannu mal՚l՚an da juvvan ulgočuran, no sydämeči oletto tävvet ahnehuttu da pahuttu. 40 Mielettömät! Eigo se samaine, ken luadii ulgočuran, luadinuh i syväindy? 41 Annakkua köyhile, midä on mal՚l՚an sydämes.^ I sit kai on teile puhtas. 42 Paha rodieu teile, fariseit!^ Työ annatto Jumalale kymmenenden vuitin kai m՚atas da ruutanlehtes da kaikis kodipellon kylvöksis, no etto ole oigiet rahvahii vaste, ettogo suvaiče Jumalua.^ Nämii käskylöi teil pidäs kuulta, da ei ni niilöi toizii unohtua. 43 Paha rodieu teile, fariseit!^ Työ suvaičetto istuo enzimäzil sijoil sinagougis da oletto hyväs mieles, ku rahvas luajitah teile tervehys linnan pihoil. 44 Paha rodieu teile!^ Työ oletto kui hävinnyöt kalmat, kudamii rahvas tiedämättäh polletellah». 45 Sit eräs zakonanopastajis sanoi Iisusale: «Opastai, sinähäi meidygi satatat nämil sanoil». 46 Iisus vastai: «Paha rodieu teilegi, zakonanopastajat!^ Työ panetto rahvahan hardieloile takkoi, kudamat ollah jygiet kandua, a iče etto ni yhtel sormel koskei niilöih, ku auttua. 47 Paha rodieu teile! Työ pystytättö Jumalan iänenkandajien kalmoile paččahii heijän mustokse, a kenbo heidy tapoi?^ Teijän tuatat. 48 Nenga työ ozutatto, työ tiijättö da hyvänny piettö teijän tuattoloin ruadoloi: hyö tapettih Jumalan iänenkandajii, a työ pystytättö heile paččahii. 49 Siksehäi Jumalan Suuri Mieli oli sanonuhgi: "Minä työnnän heijän luo iänenkandajii da apostoloi, i yksii hyö tapetah, a toizii polgietah". 50 Mugai tämä polvi vastuau kaikkien iänenkandajien veres, kudai muailman luajindas algajen on valutettu, 51 Aavelin veres Zaharien vereh suate, sen, kudamua tapettih altarin da jumalankoin välil. Toven minä sanon teile: tämä polvi vie kučutah čotale. 52 Paha rodieu teile, zakonanopastajat!^ Työ varrastitto tiedoloin avaimen.^ Iče etto mennyh sydämeh, da niilöigi, ket tahtottih sinne mennä, työ piittö». 53 Konzu Iisus lähti siepäi, zakonanopastajat da fariseit suutuksis ruvettih tartelemahes Häneh, otettih paginoih kaikenjyttymii dieloloi.^ 54 Hyö kuunneltih tarkah, ku tahtottih tavata Händy sanois.

August 25, 2022 in 16:35 Нина Шибанова

  • created the text translation