Texts

Return to review | Return to list

Ku etto hyllänne riähkii, teidy hävitetäh

history

September 13, 2022 in 12:51 Нина Шибанова

  • changed the text
    1 Juuri sil aigua Iisusan luo tuli rahvastu.^ Hyö saneltih Hänele galileilazih näh, kudamii Pilat käski tappua, konzu hyö tuodih Jumalale žertvoi, i heijän veri segavui žertvuelättilöin verenke. 2 Iisus sanoi heile: «Duumaičettogo, hyö oldih riähkähizembät toizii galileilazii, ku heile rodih nengoine surmu? 3 Minä sanon teile, ei oldu!^ No ku työ etto hyllänne riähkii da kiändyne Jumalan puoleh, työ kaikin sežo häviettö. 4 I net kaheksatostu, kudamile piäle kuadui Siloaman bašn՚u da tapoi heidy, smietittögo, hyö oldih viärembät toizii jerusalimalazii? 5 Minä sanon teile, ei oldu!^ No ku etto hyllänne riähkii da kiändyne Jumalan puoleh, työ kaikin sežo häviettö». 6 Sit Iisus pidi heile nengozen arbaituspaginan: «Yhtel miehel viinumuarjupellol kazvoi smokvupuu.^ Häi meni eččimäh sit muarjua, no ei löydänyh. 7 Sit häi sanoi pellonkaččojale: "Minä jo kolmas vuozi tulen eččimäh täs puus muarjua, a en lövvä.^ Kua se, sehäi vai ottau muaspäi väin". 8 No pellonkaččoi sanoi: "Ižändy, jätä se vie yhtekse vuvvekse.^ Minä pehmitän muan sit ymbäri da panen höst՚ötty juurile. 9 Toinah tulien vuon sih roih muarjua.^ A ku ei roinne, sit käske kuadua se"».

September 13, 2022 in 12:38 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: 1 Juuri sil aigua Iisusan luo tuli rahvastu.^ Hyö saneltih Hänele galileilazih näh, kudamii Pilat käski tappua, konzu hyö tuodih Jumalale žertvoi, i heijän veri segavui žertvuelättilöin verenke. 2 Iisus sanoi heile: «Duumaičettogo, hyö oldih riähkähizembät toizii galileilazii, ku heile rodih nengoine surmu? 3 Minä sanon teile, ei oldu!^ No ku työ etto hyllänne riähkii da kiändyne Jumalan puoleh, työ kaikin sežo häviettö. 4 I net kaheksatostu, kudamile piäle kuadui Siloaman bašn՚u da tapoi heidy, smietittögo, hyö oldih viärembät toizii jerusalimalazii? 5 Minä sanon teile, ei oldu! No ku etto hyllänne riähkii da kiändyne Jumalan puoleh, työ kaikin sežo häviettö». 6 Sit Iisus pidi heile nengozen arbaituspaginan: «Yhtel miehel viinumuarjupellol kazvoi smokvupuu.^ Häi meni eččimäh sit muarjua, no ei löydänyh. 7 Sit häi sanoi pellonkaččojale: "Minä jo kolmas vuozi tulen eččimäh täs puus muarjua, a en lövvä.^ Kua se, sehäi vai ottau muaspäi väin". 8 No pellonkaččoi sanoi: "Ižändy, jätä se vie yhtekse vuvvekse.^ Minä pehmitän muan sit ymbäri da panen höst՚ötty juurile. 9 Toinah tulien vuon sih roih muarjua.^ A ku ei roinne, sit käske kuadua se"».