Texts

Return to review | Return to list

Kalua pyvvimmö ijän kaiken

history

September 20, 2022 in 10:57 Александра Родионова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Kačo, karjalazet ainos laittih koit kunnetahto vezirannoil. Harvah kus lövvät kylän, kudua on loittuo veispäi. A kalua pyvvimmö myö ijän kaiken kui i kai karjalazet. Erilastu sanondua on kalastajih näh, što vaiku pattii ei kergie ahvenen kuduh da tedrin kiimah. Kačo, ahven kudoo hätken, tedri kiimoiččou hätken. Vie sanotah: ahven ahaval kudoo, a särgi seäl lämbimäl. Mustan pikkarazen brihaččuzen, sie kaheksavuodizennu-kymmenevuodizennu, juoksendelimmo Lomun melličäl. Kohtu oli moine Kollahan jovel. Oli sie enne Lomujevien, Lomun melliččy. Sit oli moine pyöre, ylen hyvin särgi kudoi. Vuotimmo konzu hoabah puhkenou hiiren korvan suurevus lehtyt. Sit rubei jongoi särgi ottamah, i hyvin särgi puuttui. Kyläs oli meile kaikkiedah seiččei kodii i kolme nuottua oli. Kai nuotat oldih rannas. Jogahizel oli ižändäl oma valgamoine, kus pidi venehen. Valgamozen tyves ardo, kus piettih nuottua.