VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Aino on akalla poika

history

October 06, 2022 in 13:17 Nataly Krizhanovsky

 • changed the comments of the source
  from ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер., прим. В. Я. Евсеева. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. Кн.1. С. 258-260 Расшифровка М. В. Кундозеровой.
  to ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер., прим. В. Я. Евсеева. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. Кн.1. С. 258-260 Расшифровка М. В. Кундозеровой.

October 06, 2022 in 13:17 Nataly Krizhanovsky

 • changed the comments of the source
  from ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер.,
  to ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер., прим. В. Я. Евсеева. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. Кн.1. С. 258-260 Расшифровка М. В. Кундозеровой.

October 05, 2022 in 23:56 Nataly Krizhanovsky

 • changed the text
  Aino on akalla poika, ahkivolla naimah lähtöy. Aštuu päivän, aštuu toisen, aštuupa kohti kolmannenki. 5 Lyöypä puuta kirvehellä, tammija tažaterällä. ”Tulouko še puuta täštä puušta venehekši Väinämöisen, venehekši Väinämöisen, 10 purrakše pojan pätöisen”. Puupa vaštaha šanouve: ”Ei tule puuta täštä puušta venehekši Väinämöisen, purrakše pojan pätöisen”. 15 Aštuupa päivän, aštuu toisen, aštuupa kohti kolmannenki. Lyöypä puuta kirvehellä, tammija tažaterällä. ”Tulouko še puuta täštä puušta 20 venehekši Väinämöisen, venehekši Väinämöisen, purrakše pojan pätöisen”. Puupa vaštaha šanouve: ”Tulou puuta täštä puušta. 25 Tulou še puuta täštä puušta venehekši Väinämöisen, purrakše pojan pätöisen”. Luatiu pikku venehyisen, lähtöy poikki šoutamaha. 30 Päivän šouti šuovezijä, toizen šouti muavezijä, kolmannen järvivezijä. Tulou hiän nyt Anni-čikkoh. Annipa-čikko, aino čikko, 35 Annipa vuatteita pežöyve, räpähie räikyttelöy. ”Kunne läksit, Väinämöisen?” ”Läksin kalan pyyvväntäh, otin verkkoja venehen täyven, 40 laivan täyven laškomie. Otin verkkoja venehen täyven, laivan täyven laškomie”. ”Šano taki, Väinämöisen, kunne läksit?” ”Läksin 1 … naimah mieki”. 45 ”Ei ennen miän pätöni, kuin… Kuin läksi naimah, Väinämöisen, siul on kolme šurmua matalla!” ”Šano taki, aino čikko, Mi on šurma enzi šurma?” 50 ”Še on šurma enzi šurma, kuin on rautani aita. muašta taivahan šuate čičiliuškoilla šivottu, čičiliuškoilla šivottu, 55 kiärmehillä on kiännetty, uloš šuin, uloš hännin miehen piätä purrakšehe!” ”Ei še on šurma, miehen šurma, eikä, poikašuun urohon,. 60 šanoŠano taki Väinämö…, šano Šano taki, Anni-čikko, mi on šurma, toini šurma?” ”Še on šurma, toini šurma, kuin on tulini koški, 65 tulisešša košešša on tulini koivu, tulisešša koivušša on tulini kokko. Yöt še hammašta purouve, päivät kynttä kričkuttauve, päivät kynttä kričkuttauve 7070 miehen piätä purrakšehe”. ”Ei še ole šurma – miehen šurma, eikä, poikašuun urohon, šano. Šano taki, Anni-čikko, mi on šurma, kolmaš šurma?” 75 ”Še on šurma, kolmas šurma, kuin mänet, merehe kuavut, panet polven pistyhe!” Pohjan akka, Pohjan ukko, Pohjan entini emäntä 80 kuulou: itku, ei lapšen itku, itku poikašuun urohon. Lykkiäy hiän venehesen, lähtöy ehättämäh Väinämöistä, ehättäy Väinämöisen i tuou kotih. 85 Šiitä šanou Väinämöini: ”Mie tulin siun luokši naimah! Vanhat venehin šoutakkahe, Rammatrammat raččahin ajakkah, Vainvain ei yhtä Kaakomieltä!” 90 A Kaakomieli še tulihe,. Šanou šiitä Väinämöini: ”Miksi tulit, Kaakomieli?” ”Koira še kuččuhu tulouve, hyvä lintu liikkehekši. 95 Lähemmä torah, Väinämöini!” Pohjan ukko, Pohjan akka, Pohjan ukko, Pohjan akka antau Väinämöisellä olutta, ketun piällä, ketun alla, 100 ketun keškellä šijua.
 • created the text translation

October 05, 2022 in 20:32 Nataly Krizhanovsky

 • changed the comments of the source
  from ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). Публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер.,
  to ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер.,

October 05, 2022 in 20:31 Nataly Krizhanovsky

 • changed the title of the source
  from Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat.
  to
 • changed history.year_accusative of the source
  from 1976
  to
 • changed the pages of the source
  from 194-196
  to
 • changed the comments of the source
  from ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). Публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер.,
  to ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). Публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер.,

October 05, 2022 in 20:31 Nataly Krizhanovsky

 • changed the author of the source
  from В. Я. Евсеев
  to
 • changed the comments of the source
  from Фонограммархив ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). Расшифровка М. В. Кундозеровой
  to ФА ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), ФА ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). Публикации: Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat. 1976. I. S. 194-196. Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер., прим. В. Я. Евсеева. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. Кн.1. 476 с. Расшифровка М. В. Кундозеровой

October 03, 2022 in 21:07 Nataly Krizhanovsky

 • changed the comments of the source
  from Источник: Фонограммархив ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). Расшифровка М. В. Кундозеровой
  to Фонограммархив ИРЛИ РАН (ДЛ 199-200), Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ РАН (ГП 136, запись неполная). Расшифровка М. В. Кундозеровой

October 03, 2022 in 21:04 Nataly Krizhanovsky

 • changed the title
  from Venepuun ečintä
  to Aino on akalla poika

September 30, 2022 in 16:05 Nataly Krizhanovsky

 • created the text
 • created the text: Aino on akalla poika, ahkivolla naimah lähtöy. Aštuu päivän, aštuu toisen, aštuupa kohti kolmannenki. 5 Lyöypä puuta kirvehellä, tammija tažaterällä. ”Tulouko še puuta täštä puušta venehekši Väinämöisen, venehekši Väinämöisen, 10 purrakše pojan pätöisen”. Puupa vaštaha šanouve: ”Ei tule puuta täštä puušta venehekši Väinämöisen, purrakše pojan pätöisen”. 15 Aštuupa päivän, aštuu toisen, aštuupa kohti kolmannenki. Lyöypä puuta kirvehellä, tammija tažaterällä. ”Tulouko še puuta täštä puušta 20 venehekši Väinämöisen, venehekši Väinämöisen, purrakše pojan pätöisen”. Puupa vaštaha šanouve: ”Tulou puuta täštä puušta. 25 Tulou še puuta täštä puušta venehekši Väinämöisen, purrakše pojan pätöisen”. Luatiu pikku venehyisen, lähtöy poikki šoutamaha. 30 Päivän šouti šuovezijä, toizen šouti muavezijä, kolmannen järvivezijä. Tulou hiän nyt Anni-čikkoh. Annipa-čikko, aino čikko, 35 Annipa vuatteita pežöyve, räpähie räikyttelöy. ”Kunne läksit, Väinämöisen?” ”Läksin kalan pyyvväntäh, otin verkkoja venehen täyven, 40 laivan täyven laškomie. Otin verkkoja venehen täyven, laivan täyven laškomie”. ”Šano taki, Väinämöisen, kunne läksit?” ”Läksin 1 … naimah mieki”. 45 ”Ei ennen miän pätöni, kuin läksi naimah, Väinämöisen, siul on kolme šurmua matalla!” ”Šano taki, aino čikko, Mi on šurma enzi šurma?” 50 ”Še on šurma enzi šurma, kuin on rautani aita. muašta taivahan šuate čičiliuškoilla šivottu, čičiliuškoilla šivottu, 55 kiärmehillä on kiännetty, uloš šuin, uloš hännin miehen piätä purrakšehe!” ”Ei še on šurma, miehen šurma, eikä, poikašuun urohon, 60 šano taki Väinämö…, šano taki Anni-čikko, mi on šurma, toini šurma?” ”Še on šurma, toini šurma, kuin on tulini koški, 65 tulisešša košešša on tulini koivu, tulisešša koivušša on tulini kokko. Yöt še hammašta purouve, päivät kynttä kričkuttauve, päivät kynttä kričkuttauve 70 miehen piätä purrakšehe”. ”Ei še ole šurma – miehen šurma, eikä, poikašuun urohon, šano taki, Anni-čikko, mi on šurma, kolmaš šurma?” 75 ”Še on šurma, kolmas šurma, kuin mänet, merehe kuavut, panet polven pistyhe!” Pohjan akka, Pohjan ukko, Pohjan entini emäntä 80 kuulou: itku, ei lapšen itku, itku poikašuun urohon. Lykkiäy hiän venehesen, lähtöy ehättämäh Väinämöistä, ehättäy Väinämöisen i tuou kotih. 85 Šiitä šanou Väinämöini: ”Mie tulin siun luokši naimah! Vanhat venehin šoutakkahe, Rammat raččahin ajakkah, Vain ei yhtä Kaakomieltä!” 90 A Kaakomieli še tulihe, Šanou šiitä Väinämöini: ”Miksi tulit, Kaakomieli?” ”Koira še kuččuhu tulouve, hyvä lintu liikkehekši. 95 Lähemmä torah, Väinämöini!” Pohjan ukko, Pohjan akka, Pohjan ukko, Pohjan akka antau Väinämöisellä olutta, ketun piällä, ketun alla, 100 ketun keškellä šijua”.