Texts

Return to review | Return to list

Olimmo evakuacies

history

October 12, 2022 in 19:00 Ирина Новак

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Täs kyläs mami kai lapset sai, seiččeitostu lastu. Frontal oli kaksi. Minä četire kluassua tiä lopiin, nelli kluassua, a sit, kačo, voinu zavodih. Sit jälles enbo voinnuh uččiekseh, ei suannuh, evakuacii oli Arhangelskoin oblastih, Plesetskii rajon, v derevne Ščukozero olimmo myö sie evakuacies. Sit nеčе, stanciele puutuimmo, sit pakiččemah kävyimmö. Vojennoi ešelon ajauhäi Vologdas da nečis ajau sit, net ollah nälgähizet. A vot, ku nečis Kirovaspäi tulou pojezdu, vojennoit sit, toinah annettih meile leibiä. A minul oli velli, nuorembi minuu, sit toinah sai. Sit meile oli hyvä eliä. Sie, kačo, normu¦häi annettih. Myö olimmo pienet. Mamil vie kaksi lastu rodih – pikkaraizet brihaččuizet. Net sinne kuoltih. Seiččeitostu lastu sai.