Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Angel endustab Iisusan sündundan

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 129
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan sündund i laps’aig 1:5-2:52. 1.

Angel endustab Iisusan sündundan
(Vepsian)

26Konz Elisaveta oli kudendel kul, Jumal oigenzi angelan Gavriilan Galilejan lidnaha, Nazaretha, 27neičennoks, kudamban nimi oli Maria. Maria oli toivotadud Josifale, kudamb oli Davidan heimokundaspäi. 28Angel tuli hänennoks i sanui: «Ole terveh, Maria, ved’ sinä oled sanu armoid! Ižand om sinunke! Sinä oled ozavamb toižid naižid 29Nägištades angelad Maria pöl’gästui i meleti, midä nene tervhensanad voižiba znamoita. 30No angel sanui hänele: «Ala varaida, Maria, sinä oled sanu armoid Jumalaspäi. 31Sinä tegetoi kohtukahaks i sündutad poigan, i sinä andad hänele nimen Iisus. 32Hän linneb suren, händast kucuškatas Ülembaižen Poigaks, i Ižand Jumal andab hänele Davidan, hänen ezitatan, valdištmen. 33Hän igän vanhemboičeškandeb Jakovan heimokundan päl, hänen valdal ei linne lopud 34Maria küzui angelal: «Kut nece voib olda? Minä olen völ koskmatoi 35Angel sanui: «Pühä Heng tuleb sinuhuiž, Ülembaižen vägi peitäb sindai ičeze pil’vesehe. Sikš mugažo laps’, kudamb sündub, linneb pühän i händast kucuškatas Jumalan Poigaks. 36I völ nece: Sinun heimolaine Elisaveta, kudambad sanutas plodutomaks, om kohtištunu vanhoil päivil i sündutab poigan. Hän om kudendel kul. 37Ved’ ei ole nimidä, midä Jumal ei voiži tehta 38Siloi Maria sanui: «Minä olen Ižandan orj. Olgha minei muga, kut sanuid I angel läksi hänennopäi.