Texts

Return to review | Return to list

Poimiččuloin da viršilöin azundu

history

October 18, 2022 in 09:51 Александра Родионова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Nu, poimičun päiväs voit azuo, jesli kai ruavoit. Ei pie jättiä vihmale kastumah. Häi varuau märgiä. Kuivas kohtas pidäy hranie. Viršilöi täs primenäijäh ainos kartohkoin kandajes, pidäjes, no i halgoloin. Poimičut - muarjua kerätä. Suuri probliemu on tuane meččäh mennä, eččie, löydiä. Sie vie pidäy puu löydiä. Ei olla kai yhtenjyttyöt, meniit da kuavoit. Sit pidäy löydiä, kuduas rasčšepläjetsa parembah päretty. Se pedäjäs. Pedäipuut mečäspäi toin. Minä kävyin suksil talvel. Suksil minä suvaičiin kävellä meččiä myöte. Päretty pidäy v sirom vide azuo. Pärepuu se on, kudamas otat. Iče opastuin, min näin, vahnembis. Minuu potänii sih dieloh. Dubrovinat täs po susedstvu elettih, Mihail Mihailovič i P'otr Mihailovič. Bufettua hyö iče azuttih, nu, kelle pidi azuttih ukset libo midätahto, ikkunoi vaihteltih rahvahale. Sih oldih sposobnoit hyö. Tože voinan proijittih, voinal oldih. Mihail Mihailovič hänenke olin minä kaiken aijan počti što. Häi i opasti ruadamah, elämäh.