VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Kubaidu

history

October 18, 2022 in 16:47 Нина Шибанова

  • changed the text
    A kubaidu se kui? A kubaijam meil’e n’evvoi suomelaine silloi. Kubaidu se azutah pitkü.^ Midä pitkembi vai voinned nenga azua, nu nenga l’eveiu häi tulou, a piduhuttu azu miittuinetahto pitkü. Sit piäliči nu nenga korgien hänen azut, metra na poltoraa, ründähissäh ičel’e nenga kaikkiedah. Sit panet kaksi ajjastu čurah, kaksi toizeh. Sid ojjendat sih kagroa hienoizeh. Nu l’eikattihhäi kagroa, muga l’eikattuu. Ladvat čud vähäizel vastakkai nenga heih panet. Ül’embäkse sivod arron, sid ardoh sih sidel’ed opat’ kagroa. Sid tedri libo mečoi tulou, sid arrol häi zavodiu sie n’uakkie da kai kaččou täz on enämbi. Häi ollil’e ku hüppiäü, sid iäl’l’eh sinne l’äbi i matkuau sinne kubaidah. Nu vot. A sid meil’ enzi kieran ku kaččomah menimmö, sit ku hurettih hüö l’ähtemäh, ku libuu l’endämäh, sid vai pöhähtäh, l’äbi kagroiz niiz l’ähtöü. Sit ku müö sanoimmo: ”Suomelaine, pidäü keskuččaized loadie. Palaine seinäz da seinäh, nengoine palaine, da i keskuččaine poikkizin seibähis püsteltü. Sid häi rozmoahoa ei voi andoa, püstöi ei voi l’endiä. A pitkäzeh l’endiä [ei] soa, ned vastoaw, peregorotkat. Sid oli näi kaheksinkümmenim paloin oli huondekses kai. Kaksi kondiedu ammuimmo sennü sügüzün da sid i sih saimmo linduu ül’en äjjän. Enämbäh sadah rubl’ah vahnal aigoa meččüdielol sil. Ehtil vai ku kävüimmö.

October 18, 2022 in 16:36 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: A kubaidu se kui? A kubaijam meil’e n’evvoi suomelaine silloi. Kubaidu se azutah pitkü. Midä pitkembi vai voinned nenga azua, nu nenga l’eveiu häi tulou, a piduhuttu azu miittuinetahto pitkü. Sit piäliči nu nenga korgien hänen azut, metra na poltoraa, ründähissäh ičel’e nenga kaikkiedah. Sit panet kaksi ajjastu čurah, kaksi toizeh. Sid ojjendat sih kagroa hienoizeh. Nu l’eikattihhäi kagroa, muga l’eikattuu. Ladvat čud vähäizel vastakkai nenga heih panet. Ül’embäkse sivod arron, sid ardoh sih sidel’ed opat’ kagroa. Sid tedri libo mečoi tulou, sid arrol häi zavodiu sie n’uakkie da kai kaččou täz on enämbi. Häi ollil’e ku hüppiäü, sid iäl’l’eh sinne l’äbi i matkuau sinne kubaidah. Nu vot. A sid meil’ enzi kieran ku kaččomah menimmö, sit ku hurettih hüö l’ähtemäh, ku libuu l’endämäh, sid vai pöhähtäh, l’äbi kagroiz niiz l’ähtöü. Sit ku müö sanoimmo: ”Suomelaine, pidäü keskuččaized loadie. Palaine seinäz da seinäh, nengoine palaine, da i keskuččaine poikkizin seibähis püsteltü. Sid häi rozmoahoa ei voi andoa, püstöi ei voi l’endiä. A pitkäzeh l’endiä [ei] soa, ned vastoaw, peregorotkat. Sid oli näi kaheksinkümmenim paloin oli huondekses kai. Kaksi kondiedu ammuimmo sennü sügüzün da sid i sih saimmo linduu ül’en äjjän. Enämbäh sadah rubl’ah vahnal aigoa meččüdielol sil. Ehtil vai ku kävüimmö.