Texts

Return to review | Return to list

Vunuk minaa om Rostik

history

October 20, 2022 in 15:47 Александра Родионова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Vunuk minaa om Rostik. Hänle oli viž vot. Znai, hänou vacan kibišti. A mii tägä mamanno olimaa. Mamanno adivoiš olimaa häntmu. I nece oli Darja-tädi Soddäres, kuna tii ciičas ajatei. Soddäres. No, Darja-tädi koli jo mugažo. Hän nä tedi, miččed vaihed purendas, tegi. I mii hänennost ajomaa. I hän. Darja-tädi, na ninga vacaažen kibištab prihažuu, znai. Ka basib: Koume päävad tariž tuuda. Koume kerdad tuuda mejaa. Mä saan: Ajamaa mašinau, lähemaa. Mašinad oliba-ka.