VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Iče azuin

history

November 07, 2022 in 11:20 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Sanos, oledgo nähnüd kui lajjah astavua.^ Oledgo sinä nähnüd? Ennepäi ved ei ole raudu ašt’ivuu. I sano minul, mustadgo, näidgö puuaštivoo kui laittih? Näin, da ii iče azuin. Sanos allus loppussah hüvin. No ašt’ivo tämä azutah kuužen ladvuš. Kačotah, kuz on üht’iehpäi oksad ladvas, sie tämän kuuzen sortah. Vot, i jes’li olluu täs čuraspä äjjü okšie dai täs čuraspäi, ga siit nenga pilatah metrii puulentošto. Ku olluu üksinäine da ühten i otetah. A kahtis čuraspäi okšad ga, siiten hallatah keskel’e, što guodnud mollei ollah, okšia äjjü. Da sidä azutah palie (штук) nenga, (kui sinule sania) kümmeniežen. Nämä siit piel’päi vestetäh. Siiten pannah n’elli s’eivästö, nu tolšinii sant’imetrov p’ät’. Siiten nenne seibähäd ühtüöl’ čuralpäi vestetäh, [luajitah] vähäžel gurbažet. Püstetäh miah. Ezmäžed sie agd’aspäi viččukol’čil sidotah koivužis.^ Nu vod.^ Sid nenne kai obd’elajut. A siit zavoditah piälpäi panella, značit keskučad nenga santimetrov šes’ ili s’em. Tämän sit tänne laskieh, a tie on d’o sidotto, siit tämän laskieh. Sit täh sidotah, siiten mugai l’ähtöw, ku virzuu pl’et’t’iä.^ Siit toižem pannah, siit tama täh azettuw. Täh azetaa, siit täh vičal sidotah, siit pannah oglobl’ad piälpäi. Azutah aižun agd’uoh ogalažed, štob nuorat panna da rahkehih sidia. Petl’ažen šidetah nämmih agd’uuh i sid rahkehih sidotah, hebon val’l’astau kouz i pojehal.