Texts

Return to review | Return to list

Sid i niitto

history

November 07, 2022 in 15:47 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: S’em’on S’em’onovič, sinul taattas eigo sanelluh, kui enne laittih peldoo, kui laittih enne niittüü? Liajittih. Da?^ Kui? Ka liaittih, kačo, kačo n’ügü oliš, n’ügü že da, memeeessu ved meil’e laendi kai mehanizmoil.^ A enne ručnuju [lajittih]. Ku olluu kuz suotakko, kačo siine l’ähembäl kus suotakod, ei suurikkaine kaiken čiist’itäh ümbär’e. Prut’ja ühteh sija kannetaa. Sid ollou ku vezikohto ga d’ogeh ojan laškieh, vručnuju kaivetah n’egluboko, nu polmetra siel’ eiga vähembän vie. Ii nemmii [ojazii myö] jogeh vezi d’uoksou. Sid i niitto. Niitetäh vuvven toizen, ainuz l’evendetäh. Kus kažvau randuu müötti, ga l’eikatah kai iäreh ručnuju kir’vehel’. Sevošto ühteh sijah kannetah, poltetah. I vs’o, i niitto [valmis].^ Da. Enne, n’ügöinego?^ Starikad midä riattih ga, oi joi joi!