VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Kui plot’inan azutah

history

November 07, 2022 in 16:56 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Bobru azuu, uškodgo vai et nengomad hiavat piliau i šordau. Ii d’oga sijas on, heil’e kuz viigodno, siih tuloo nenne, čuras toožes hiavat kai mäčküttäü. I siid nemme hiavad nengomil’e, metrii puol’toštu, čurkit piliau.^ I nemme porogah (käzil ei sia muga navedie), häi naveedie, da. I nemme čurkat panou täl’, kuz hiavu on poikki sortu da püstünäine langieu, kuz prikolko liaitahhai. Ga ei sia sanoin sanuu, ei sia händö primiedie. I kai nemme čurkažed rounu pannah, ku plot’inan azutah nastojaššuun. Siit sinne lomuu tačitetah. Da kaa vez’e nouzou ül’ähpäi, vez’e ei pagene, muga rübieu [seizomah]. Äjjö on sie, verno sanotah. Minä se n’ügü jo, naverno, vuutto seiččetošto en käünü, što bol’eičee, bol’eičii. A toine on täs kilometrii n’el’tošto. A enne ol’e pos’olko sie suure Madrand’ovel. Sie on d’ärve suur’e podli tulou Svir’in l’evevinäine.^ A pitkäl’ eule pitkö. Sie on d’ärvie äijö, sie on Mägrädd’ärvi dai l’ähtieh ül’ähpäi sinne i sie el’etäh. Sie on därvie kolme libo n’elli. A tämä d’oge langieu Svirih.