VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Mid’ä kengittih jalgah

history

November 11, 2022 in 13:30 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Mit’üt’t’ä jallaččie piet’t’ih? Ka proazn’išnoit nahkazet šoappoat izännäl’l’ä, poijiila šoappoat kengittünä, noskat šargazet šoappais’s’a. A naiz’iila da tüt’t’öl’öil’ä kengittü, nämä, polsapoškat n’übl’iil’ä, šöäret oldih pit’ät’. Kengiw tüt’t’ö, l’ähtöw gul’aimah i plat’ja hänel’l’ä pit’kä. A muupöänä roavolla kežäl’l’ä kengiečettih loapot’t’iloih, ol’i stukn’ie. Stukn’it tuohešta, loapot’it n’iin’eštä pl’et’it’t’ü kostiigalla, tagoana i kül’gilöih loajittu kolme korvas’ta pagloih varoin. Köär’itäh hattarat, kuvottu oldih pakšut, ladviezešta. A heinäl’l’ä kengimmä nahkazet oporkat, hattaran tože köär’immä oporkoih,| ka haravoija heinöä.^ A toin’e i šoappais’s’a kävel’öw heinämoalla, n’iittäw konža rosa on šoappais’s’a. Toahta vedimä da l’evittimä, n’in jallašša oporkat l’ibo vanhat kotat. N’iin i živattoa kaččuo, tarhah männä. A talvella mid’ä kengijä? Talvella panemma t’oploit, lambahan villašta l’üödü. Loajittih omissa kül’is’s’ä, kois’s’a, pienemböä i šuuremboa, ka Kras’s’ilovašša. Kuin kulutah, pidäw potšeija, pohjittoa. Mužikka ottaw oraz’en, voaruttaw virven da i ombelow l’äbi uuven pohjan. Toaš pane jalgah i kävel’e!