VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Lipašpuahto

history

November 26, 2022 in 11:34 Nataly Krizhanovsky

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: A siitä miän kyläššä Koštovuarašša oli luajittu vanhat ukot huuhtua. Siinä huuhašša oli hienoni pikkaraini meččä jo kašvan. No heilä pitäy lähtie sinne huuhan ruatoh akoilla niillä ja ukkoloilla. A siinä on kylän takapuolella, no niin kuin kylän pohjoispuolella, oli korkie-korkie vuara ja jyrkät škalat šemmoset. No vot. Siinä huuhašša kun eletäh, eletäh, a silloin oltih roukakoššot akoilla piällä. Ja akalta kato še košto. Sitä koštuo ečitäh-ečitäh, löyvetä ei. Ja männäh sinne puahtoloih, puahtorintah eččimäh. A sielä puahošša on šemmoni loukko, niin kuin stolan alla rouno, sieltä löyvetäh lipaš. Lippahan pritenččä (tämmöni juaššikkaini lippahan šärmeššä) on täyši kultarahua, še pritenččäini. Ja vuatetta hyvyä! Še Polikarpalta siltä jiätih, ken porojen keralla oli siinä. ˂...˃ Meilä sitä puahtuo Lipašpuahokši kučuttih.