VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Monašinskoišuo

history

December 27, 2023 in 12:40 Nataly Krizhanovsky

  • changed the pages of the source
    from В печати
    to 184-185

November 26, 2022 in 11:53 Nataly Krizhanovsky

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Monah… še oli tullun Arhankelista venehellä. Vielä šanottih vanhat miehet, ukot, että löyvettih veneh rannalla ja siinä veneheššä oli mieš monahin vuatteissa. Nyt on vielä Soloveckij monastir Arhangelskoissa oblasti. No niin, sielä eletäh monahit. Ja sieltä oli hiän, šaneli vanha täššä ukko, oli jo šokie karjalaini, niin še šaneli miula vielä. Še on šuarna. Šaneli, että še monah… löyvettih veneh rannašša ja hiän oli ilman… malttamatta. Ja sitten še monah mäni sinne termällä meččäh ja šano, että hiän ei voine niijen kera elyä, monahhien keralla ja rupieu yksin sielä. Sinne käytih hänellä… no šilmät… Heinie, kukkie [keräsi]. Še oli Monašenskoje boloto, šen širničän šuo. Sinne käytih hilluo keryämäh. Myö muamon keralla kävimä, muamo näytti sielä oli še крыша сгнившая. Она говорит: «Тут он жил». Я говорю: «А как он тут жил?» «А вот так. И зиму, и лето». К нему ходили с деревни. Sinne käytih, lapsie käytettih, kellä oli kipiet ne… kiät, šilmät. Muka še monah heitä paranteli.