Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujad

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 142-143
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 5.

Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujad
(Vepsian)

17Erasen päivän, konz Iisus möst openzi, sigä ištuiba farisejad i käskištonopendajad. Heid oli tulnu kaikiš Galilejan i Judejan külišpäi i Jerusalimaspäi. Ižandan vägi Iisusas oli mugoine, miše hän tegi tervhikš läžujid.

18Sinna tuliba mehed, kudambad kandoiba magaduzsijal ičeze kibus läžujad. ladiba toda händast pertin südäimehe, miše panda Iisusan edehe. 19No ku mugomas rahvazkogos ei voinugoi toda händast südäimehe, ka libuiba katusele, tegiba katusehe reigun i lasketiba sijan läžujanke keskele, Iisusan edehe. 20Konz Iisus nägišti, kut vahvas uskoba hänehe, hän sanui mehele: «Sinun grähkäd om pästtud

21Käskištonopendajad i farisejad meletaškanziba: «Mitte mez’ nece om? Hän alenzoitab Jumalad, ku pagižeb muga. Ken toine ku ei Jumal voib pästta grähkid 22No Iisus tezi, min polhe meletaba, i hän sanui heile: «Miš meletat ičetoi südäimiš? 23Mi om kebnemb sanuda: „Sinun grähkäd om pästtud“ vai: „Libu i kävele“? 24No miše tedaižit: Mehen Poigal om vald man päl pästta grähkid» – hän sanui nügüd’ ičeze kibus läžujale – «minä sanun sinei: Libu, ota ičeiž magaduzsija i mäne kodihe

25Sid’-žo, kaikiden aigan, mez’ libui jaugoile, oti magaduzsijan, kudambal venui, i ülenzoitten Jumalad läksi kodihe. 26Kaik lujas čududelihe i ülenzoitiba Jumalad. Pöl’gästusiš saneliba: « nägim tämbei mugoman čudon, mihe ei voiži uskta-ki