VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

KEITINPIIRUAT

KEITINPIIRUAT

Livvi
New written Livvic
Midäbo sit pidäy keitinpiirualoih?
Pane hos puolilitrua maiduo, sit hos kaksi-kolme luzikkua kannatestu, siemenvoidukaksi suurdu luzikkua, suoluapieni luzikku, souduavähäine, zuahariikui iče suvaičet, hos kolme suurdu luzikkua, yksi jäiččy. Enne peskuu ei pandu, ku ei olluh sidä. Nygöi voibi panna kaikkie. Jauhuoku sagei rodies, sit jo rubieu nägymäh. Enzimäi sevoita luzikal, sit stolal, kuni sagenou. Tahtahas azu vual’ušku, sit veičel leikkua se palazikse. Palazet net puno käzien keskes, paina jauhoh da kiännäldä. Sit jo voibi ajella. Ku kuoret ei tartuttas, tahtas pidäy olla sagei.
Äijygo palua rodieu nämmis jauholois?
Ga palua 25–30.
A kuibo luajitah syväin?
Syväin valmistetah tahtastu enne. Riisut keität enämbäs vies, sit pidäy net valuttua, huuhtuo vilul viel. Pane sinne kaksi keitettyy jäiččiä, vähäine peskuu, argivoidu da suolua. Tahtonet luadie talkunsyväimen, viluh kip’atkah sevoita zuuharijauhot, pane vähäine voidu, peskuu, kui suvaičet, da suolua.
Kui yhtistetäh keitinpiiruat?
Luzikan syväindy panemmo yhtel puolel kuordu, toizel kumuammo, sit bl’uudočkal pidäy ottua randu, a jälles näpitämmö rannat, ku hyvin tartuttas.
Midäbo pidäy piirualoin keitelles?
Čugunriehtil da siemenvoi. Voidu ei pie žiälöijä. Enzimäi pidäy kiehuttua siemenvoit. Sit jo piiruat voibi keitellä.
Kuibo tiijustua, kypsygo piirai on vai ei?
Kaksin piirualoin ku panet riehtiläle, sit nostelet šorpikal, kačot, konzu ruskotah, sit voibi kiändiä toizele puolele. Ičegi näit, konzu kypsetäh, ei pie vai poltua.
Kunne pannah keiteltyt piiruat?
Oli suuri juodu, sinnegi pandih. Da piettih lämmäs kohtas, ku ei terväh vilustuttas.

Karjalazen kalenduaran mugah