VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Väinämöisen ammunta

history

January 17, 2023 in 15:55 Nataly Krizhanovsky

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Tuli tuuli luotehešta, toini kohti koillisešta. Pohjan akka polttolaini, vaimo pyyhki pirttisen, 5 pani ruhkat vakkaseh, läksi ruhkie viemäh. Mipä še (on) tuolta itku kuuluu? Ei ole itku lapšen itku, tämä on itku miehen itku, 10 jouhiparran jorrottelu. Läksipä itkujen perillä: ”Mitäpäs itet, vanha Väinämöini?” ”Kun šain pois omilta mailta pimiehen Pohjolah, 15 miehen šyöpöhön kyläh, urošten upottajah.” [– Virret pitäy heittyä pois.] Mänipä Väinämöini veneheh, nuori poikani šoutelou. ”Mit’ on šiušta nuoren šouvvannašta, 20 šie šouvvat voimat šeäštämiseh. Vanha rupieu šoutamah, vanha šoutau – piä vapisou, katajaiset kuaret katkou, huapaset hankat hajottau, 25 kešen venehen levittäy.” [– En mie šitä vielä šuanun käteh hyväsistä.]