VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

TERVEHET KU NAGREHET

TERVEHET KU NAGREHET

Livvi
New written Livvic
Enne karjalazet nagristu kylvettih äijän. Kylvettih sidä puhujen, konzu on pilvine siä. Talven aijakse nagrehet pandih kuoppah. Midä vai ei luajittu nagrehes. Nagristu syödih vereksenny, sidä keitettih, havvottih, pastettih da kuivattih. Azuttih nagrehes rieppoidu. Lapsih niškoi kuivattu nagris oli paras magiene. Tänäpäi nagristu syvväh vähembän. Sidä pidäs syvvä, ku se on ylen hyvä tervehyöle. Sit on äijy vitamiinua. Nagrehes on C, B, A vitamiinua, kalien, natrien, kal’cien, ravvan, magnien da fosforan suolua.
Pačoilohko on vahnu karjalaine syömine. Sidä voibi syvvä joga aigua, ku se on argisyömine. Paččoih niškoi vallitah suuret nagrehet. Enzimäi net hyväzesti pestäh da pannah sit päččih pastumah. Päčispäi otettuu nagrehet kuoritetah da pilkotah. Ližätäh niilöih pyhävoidu, talkunua da vähäine vetty. Pannah vie suolua da uvvessah työtäh päččih. Enne karjalazet, konzu ruvettih syömäh, ližättih paččoih pilkottuu libo t’orkattuu rötkiä. Magu oli erinomaine.