VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

St’oppi da lumiukko

history

January 19, 2023 in 11:55 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: Tänäpäi oli ylen hyvä siä. Eigo tuulluh, eigo tuučannuh. Ei olluh ni kovua pakkastu. Toiči ozuttelihes päiväine. Kai ymbäri oli čoma. Puut, kodiloin levozet da laučat – kai oldih lumes. Yöl oli pannuh lundu. Huondeksel St’oppi suomi troppazet pihas, pani syöndykodazeh linduzile suurimua da lähti sizärenke luadimah lumiukkuo. Hyö luajittih yksi suuri da kaksi pienembästy lumikiäkkyy. Net azetettih piälekkäi. Piäh lumiukole pandih vahnu mustu rengi. Silmät lumiukole lapset azuttih hiilis. Nenän sijah pandih morkouhku. Suu da käit luajittih varbazis. Kädeh lumiukole annettih vahnu vastu, a kaglah sivottih ruskei kaglupaikku. Kodih lapset tuldih hyväs mieles. St’oppi vie äijän kerdua juoksi ikkunalluo ihailemah talvipihua da čomua lumiukkuo.