Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Natalja Sinitskaja. Koivahaine da Huabahaine

Natalja Sinitskaja

Koivahaine da Huabahaine

Livvi
New written Livvic
Eli-oli konzulienne kaksi sizärdyKoivahaine da Huabahaine. Hos oldihgi hyö yhten muaman da yhten tuatan lapset, ga oldih sentäh eriluaduzet. Koivahaine oli korgei, hoiskei, vidivalgei. Huabahaine oli toizenmoinemadalembi da muzavembi. Tuatto da muamo yhtenjyttyöh suvaittih tyttärii. Ga Huabahazel ainos ozuttihes, ku vahnembat enämbäl akkiloijah Koivahastu, hellembäh hänen kel paistah da enämbäl kiitetäh. Sen periä Huabahaine ainos kadehti Koivahastu. Kerran lähtiettih sizärekset meččäh. Juoksendeltih hyö aholoil, välläl piehtaroittihes da iluo piettih. Kuilienne ruttoh nouzi suuri tuuli da vihmumah rubei kui korvois kuadamah. Lähtiettih Koivahaine da Huabahaine kodih päi juoksemah. Juostah, juostah. Puuloin keskes da vihman periä dorogu pahoi nägyy. Jalloin al on ränne. Koivahaine ielpäi juoksou, Huabahaine hänen peräh kiirehtäy. Huabahaine otti da nareko polgi ligaluhtah. Sagiet ligapalat lennettih Koivahazen valgieh rungah. Mustu da ligahine rodih Koivahazen valgei rungu. Koivahazen valgei vaččaine on täyzi pahua mieldy. Ga ei sanonuh häi pahua sanua sizärele, vai pyhki rungas revut. Huigei rodih Huabahazel, kai lehtyöt ruskottih. Sit aijas lähtijen koivun valgei rungu on mustil tačmoil, a huavan lehtet sygyzyl ruskotah da muale langetah, gu kyynälet rouno.