Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

St’opin roindupäivy

St’opin roindupäivy

Livvi
New written Livvic
Tänäpäi minul on roindupäivy. Ehtäl minulluo gostih tullah omahizet da dovarišat. Sendäh minul pidäy kävvä laukkah da ostua kai, midä pidäy pruazniekkustolale. Laukkah minä lähten muamanke, tuatto päiväl on ruavos. Enzimäi myö kävymmö ouvešši- da fruktulaukkah. Se on meijän kodii lähäl. Sit laukas myö ostammo juablokkua da gruuššua, ogurčua da tomuattua, laukkua da čosnokkua. Vie pidäy ostua vinogruadua da apel’siinua. Sen jälgeh myö lähtemmö einehtavarlaukkah. Sit laukas myö ostammo lihafaršua, maiduo, voidu da leibiä. Myö ostammo sežo n’amuu dai jiämaiduo. Kodih tulduu myö rubiemmo varustamah syömisty. Myö keitämmö kartohkupudruo da žuarimmo katlietat. Minä iče kuoritan kartohkat da panen net kiehumah. Vie myö varustammo saluatan. Minä pilkon ogurčat, tomuatat da laukan, ližiän saluattah vähäzen suolua da siemenvoidu. Konzu kai roih valmis, rubiemmo keriämäh stolua. Tuommo torielkat, šorpikat, luzikat da stokanat. Minä panen stolale fruktat, n’amut da juablokkupiiruan. Muamo huondeksel pastoi sen. Minä avvutin hänele, pezin da pilkoin juablokat. Konzu tullah gost’at, myö syömmö saluattua da kartohkupudruo katlietoinke. Sit juommo čuajuu piiruanke da vie jälgisyömizekse meil on jiä maiduo da fruktua.