Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Farisei i grähkhine naine

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 151-152
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 7. От Луки святое благовествование, Глава 7. Библия (Синодальный перевод). en=Luke|7

Farisei i grähkhine naine
(Veps)

36Üks’ farisei kucui Iisusan adivoihe. Iisus tuli hänennoks, i zavodiba söda. 37Lidnas oli naine, kudamb eli grähkäs. Konz hän tedišti, miše Iisus om longil farisejanno, hän toi sinna alebastrahižen astijan čomahajušt void. 38Hän seižutihe Iisusan taga, hänen jaugoidenno i voikaškanzi. Konz Iisusan jaugad kastuiba hänen kündlišpäi, hän kuivazi jaugad ičeze hibusil, tervehteli heid i voidli necil voil.

39Farisei, kudamb oli kucnu Iisusan, nägišti necen i meleti: «Ku nece mez’ oliži Jumalan sanankandai, ka hän tedaiži, ken i mitte nece naine om, kudamb koskeb händast. Ved’ naine om grähkhine 40Siloi Iisus sanui hänele: «Simon, minä tahtoižin sanuda sinei ühten azjan «Ka sanu, opendai», farisei sanui.

41«Oli kaks’ mest», sanui Iisus. « oliba velgas erasele rahanandajale, toine vižsadad, toine vižkümne dinarijad. 42Ku heil ei olend, mil maksta, ka rahanandai prosti heile molembile velgan. Sanu, kudamb armastab händast enamba 43Simon sanui: «Tedan, se, kudambale hän prosti enamban «Ka, oikti», sanui Iisus. 44Hän kärauzihe naižehepäi i sanui Simonale: «Kacu neche naižehe. Konz tulin sinun kodihe, sinä ed andand vet jaugoid pestes, no hän kastoi minun jaugad kündlil i kuivazi ičeze hibusil. 45Sinä ed tervehtand mindai, konz minä tulin, no hän tervehteli minun jaugad siš aigaspäi, kut minä tänna tulin. 46Sinä ed voidand minun päd pühävoil, a hän voidi minun jaugad čomahajuižel voil. 47Sikš sanun-ki sinei: hänele äjad grähkäd om pästtud, ved’ hän armasti äjan. A kenele vähän pästtas grähkid, se armastab-ki vähän 48I hän sanui naižele: «Sinun grähkäd om pästtud

49Kaik, ked oliba sömäs, pagižeškanziba kesknezoi: «Ken nece mez’ om? Ved’ hän grähkid-ki pästab 50No Iisus sanui naižele: «Sinun uskond tegi sindai tervheks. Mäne tünäs