VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Oravu

history

January 19, 2023 in 16:35 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: Oravu on pieni elätti, kudamua on kaikis Karjalan mečis. Yhtelläh enämbi oravua on Karjalan suvipuoles, kus on eriluadustu da eri-igästy meččiä.Oravu eläy puuloin oksil. Se hyppiy oksalpäi toizele da puuspäi toizeh. Sen hyppävykset voijah olla mondu metrii. Hyppijes oravale avvuttau händy, se on elätil tazapainoh niškoi. Hännäl oravu kattahes muates. Oravu eläy kuuzi- da pedäimečis. Elätti luadiu kerännägözen pezän oksil. Oravat, kudamil ei ole omua peziä, eletäh (tyhjis puuloin kololois. Oravu syöy kuuzen da pedäjän siemendy, linduloin jäiččiä, böbökkiä, marjua da gribua, puuloin lehtenkandua. Oravu vaihtau turkin kaksi kerdua vuvves: keviäl da sygyzyl. Talvel elätin nahku on tuuhiembi, tuhkanharmai. Vaiku händy da korvien n’okat ollah muzavanruskiet. Kezäl nahku on lyhyt da ylen pehmei, muzavanruskiedu värii. Oravu liikkuu enimyölleh huondeksel da ehtäl. Konzu elätti löydäy syömisty, sit vuitin niilöis syöy kerras, a dostalin vuitin panou peittokohtah, talven varah. Oravan igä mečäs on lyhyt. Vijannu sille ollah pedoelätit da syömizen vähys. Pedoelättilöis oravan suurin vihaniekku on kuničču.