Texts

Return to review | Return to list

Linnu da luondo

history

January 23, 2023 in 15:02 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text: Kudžoimätäs on linnu, Kivikallivot – koit. Ajan pyhänpiän sinne – Loitos linnaspäi – pois, Kus on garbalo, buolu, Sienimägi on sie. Kus on leiby da suolu, Ollah – armahat viet. Kala ruvvos tien löydäy, Minä kalastu suan. Menen kylyzeh, löylyh – Midä tahton – sen ruan. Sie voi unohtua tuskat, Luondoh sulata voi Sinun mielizet mustat, Kuduat linnaspäi toit. Tulou sydämeh tiähti –Pajuo, suarnastu kuan. Kieldäy linnah päi lähtie Oma – järviköi mua. Minä tiijustin vaste, Minä ellendin tiä: Kusbo juamua myö astun, Kusbo valeh on tiä?