VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Sem’onov P’otr . Jänöit nagriskuopas

Sem’onov P’otr

Jänöit nagriskuopas

Livvi
New written Livvic
Rastavua vaste Iivan lähti ottamah nagristu kuopas, kudai oli meččyhuuhtan piendarel. Häi ehti vai avata kuopan, gu kuuli šuhizuksen ihan tagimazes kuopan čupus. Iivan pöllästyi i ei ruohtinuh heittyö sinne, ruttozeh salbai kuopan da järilleh kiändyi kodih tyhjilleh. Kylän pihal hänele vastavuttih mužikat i kyzyttih:
Iivan, sinä mindähbo kiännyit kodih tyhjilleh, et tuonnuh veresty nagristu Rastavakse?

Sendäh en tuonnuhpöllästyin i en tiijä, kui olla, gu nagriskuopas oli sada jänöidy! vastai Iivan häbevyksis.
Mužikat diivittihes, a yksi mies viippai käil:
Tyhjiä bräyzähyt!
Vambo yhteh kuoppah voijah liččavuo sada jänöidy!
Olgah, anna ei olluh sadua, ga viizikymmen jänöidy oli! Vastai Iivan.
Ei voinnuh syndyö ni viittykymmen jänöidy nagriskuoppah! ei usko toine mužikku.
Ei gu lienne olluh viizikymmen, ga kaksikymmen jänöidy oli kielastamattah! kiistäy Iivan.
Opi vai smiettie, voijahgo kaksikymmen jänöidy mennä kuoppah? kyzyy kolmas mužikku.
Anna ei olluh kahtukymmen jänöidy, kymmene oli ihan tottu! julgeni Iivan.
Sidä kačo minä en usko! Kuibo yhtyaigua kymmene jänöidy tungihes nagriskuoppah? nelläs mužikku tartui paginah.
Kymmendy jänöidy ku ei lienne olluh, sit viizi oli vältämättäh! omal ottau Iivan.
Sie ni viitty jänöidy ei olluh! Sinä iče ethäi pannuh niidy kuoppah nagrehien piäle! vastai viijes mužikku.
Ku ei lienne olluh viitty jänöidy, yksi jänöi oli varmah! Annan piän poikki! Iivan piätti lopukse.
Vikse sinun piä jo ammui on poikki, sendäh tyhjiä kiistät. Kuopas ei olluh ni yhty jänöidy, ku et lienne unohtannuh avvoi nagriskuoppua talvekse. Sinä et taki olluh silloi vie nengoine loukkopiä, vagavah sellitti kuvves mužikku.
Iivanal rodih ylen huigei da abei, gu händy ei uskottu, a vie kai čakattih. Häi painoi piän alah da mužikoispäi lähtijes burahtih:
Kuibo ei olluh jänöidy...
Mibo sit šuhizi nagriskuopan pimies tagačupus?...