VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Natalja Sinitskaja. Jyry

Natalja Sinitskaja

Jyry

Livvi
New written Livvic
Buabo ylen äijäl varai jyryy. Konzu tuldu iški da ylen äijäl jyrizi, buabo risti ikkunat da veriät. Ikkunoil häi pani kirikös pyhitettylöi pärpäččyzii. Zirkaloloin da läpettäjien kravattiloin piälöin piäle buabo pani kattiet. In’a ei jo äijäl varannuh jyryy, ga muite luadi kai, midä buabo käski. Toiči, konzu buabo ylen äijäl varavui, häi istuihes päčin tuakse pimieh čuppuh da otti kerale In’angi.
Baba, mindähbo muga jyrizöy, kyzyi In’a.
Se Pyhä Il’l’u ajau taivastu myöte omas käris. Rattahat muga jyräitetäh, kai muale kuuluu. Toiči häi viippuau käil da laskou tulduanna rahvas varatah da mustetah, ku Jumal on kaikis piälimäine.
Jyryn jälles In’a ainos lähti pihale da hengitti. Nenäh muga hyvin tuli lehtel da heinäl. Märris heinäzis da kukis läpetettih vien pizarehet, niilöis kuvastui päiväine. In’al oli hyvä mieles, ku loppihes jyry da nygöi ei pie varata.