Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Iisus Gadaran mas

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 154-155
Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 8. От Луки святое благовествование, Глава 8. Библия (Синодальный перевод). en=Luke|8

Iisus Gadaran mas
(Veps)

26 tuliba Gadaran maha, kudamb om Galilejan mad vastaiti.

27Konz Iisus läksi venehespäi randha, hänele vastha tuli mez’ lidnaspäi, kudambad amu jo oma mokičenuded pahad henged.
Mez’ oli sobita i ei eländ pertiš, a vaiše kal’l’kaumoiš.

28Nägištades Iisusan hän kirgouzi, tacihe hänen jaugoihe i kidastaškanzi komedal änel: «Midä sinä minuspäi tahtoid, Iisus, Ülembaižen Jumalan Poig?
Minä pakičen: ala mokiče mindai

29Mez’ sanui muga, sikš miše Iisus oli käsknu paganale hengele lähtta hänespäi.
Nece heng jo hätken mokiči mužikad muga, miše händast sidotihe čapihe, pandihe raudha, miše hän ei voinuiži pageta nikuna, no hän kaiken-se rebiti sidoged, i paha heng küksi händast rahvahatomha tahoze.

30«Kut sindai kuctas
küzui Iisus. Mužik sanui: «Legion», sikš ku hänehe oli männu äi pahoid hengid.

31Ned henged pakičiba, miše Iisus ei küksiži niid pohjatomha haudha.


32Täs, mägel, oli äi sigoid sömäs. Pahad henged pakičeškanziba Iisusad, miše hän andaiži heile mända sigoihe. Hän hökkähtui.

33Siloi pahad henged läksiba mužikaspäi i loihe sigoihe, i kaik sigoiden kogo tacihe mürkas kräžaspäi järvhe i upsi.


34Konz sigoiden paimned nägištiba necen, pästiba pagod i starinoičiba kaikes lidnas i küliš.

35Äi rahvast läksi kacmaha, midä oli tehnus.
tuliba Iisusannoks i nägištiba mužikan, kudambaspäi pahad henged oliba lähtnuded. Mužik ištui Iisusan jaugoidenno sobad päl, i hänen mel’ oli terveh. Nece pöl’gästoiti heid.

36Ked oliba kaiken nähnuded, sanuiba toižile, kut nece mez’ päzui pahoiš hengišpäi.


37Siloi kaik Gadaran ümbrišton eläjad pakičeškanziba Iisusad lähtta sigäpäi, sikš ku oliba lujas pöl’gästunuded.
Iisus ištuihe veneheze i läksi tagaze.

38Mez’, kudambaspäi pahad henged oliba lähtnuded, pakiči, miše voiži olda hänenke,
no Iisus käski hänele lähtta i sanui: 39«Pörte kodihe i sanu, midä Jumal om sinei tehnu Mez’ läksi, käveli kaiktäna lidnas i saneli, midä Iisus oli hänele tehnu.

Iisus Gadaran mas
(Russian)

26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
27 Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что́ Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
29 Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни.
30 Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него.
31 И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.
32 Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.
33 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.
34 Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях.
35 И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись.
36 Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
37 И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
38 Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: 39 возвратись в дом твой и расскажи, что́ сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.