Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Iisussa parentau šokiena šyntynyön

Iisussa parentau šokiena šyntynyön

Karelian Proper
New written karelian
1 Matateššah Iisussa näki miehen, kumpani oli šokiena šyntyn.

2Opaššettavat kyšyttih Häneltä: "Ravvi, ken luati riähkyä, kun tuo mieš šynty šokiena? Ičekö hiän, vain hänen vanhemmat?"

3Iisussa vaštasi: "Ei hiän eikä hänen vanhemmat. Mieš šynty šokiena, jotta Jumalan työt tultais näkyvih häneššä.

4 Nyt, kuni vielä on päivä, Miun pitäy ruatua niitä töitä, kum pasie Miun Työntäjä tahtou. Tulou , šilloin kenkänä ei voi
ruatua.


5 Kuni Mie olen muailmašša, Mie olen muailman valo".

6 Näin šanottuo Iisussa šylki muah ta ševotti šylen muan kera. Šillä ševokšella Hiän voiteli šokien miehen šilmät 7ta šano nellä: "Mäne pešeyvy Siloaman kylpylammissa". – Siloam merkiččöy: työnnetty. Mieš mäni, pešeyty ta myöšty näkijä .

8 Miehen nuapurit ta muutki, ket ennein oli nähty häntä ta tiijet tih hänet šokiena, ihmeteltih: "Eikö tämä ole še, ken istu ta kyšy miilostinua"?

9Yhet šanottih: "Hiän še on", a toiset šanottih: "Eijeh, on vain šaman näköni". Šiitä mieš iče šano: "Ka mie še olen".

10 Hyö kyšyttih häneltä: "Mitein šie šait nävön?"

11 Hiän vaštasi: "Mieš, Iisussa nimeltäh, ševotti šylkie muah, voiti šillä miun šilmät ta šano: "Mäne ta pešeyvy Siloaman kylpylammis sa". Mie mänin, pešeyvyin ta šain näköni".

12"Missä še Mieš on"? hyö kyšyttih häneltä. Hiän vaštasi: "En tiijä".

Иоанн 9:1-12

Russian
1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.

2 Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?

3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.

4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать.

5 Доколе Я в мире, Я свет миру.

6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, 7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.

8 Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?

9 Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.

10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?

11 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.

12 Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.