Texts

Return to review | Return to list

Pelduoižen kylä

history

February 08, 2023 in 19:07 Александра Родионова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: Kouz minä Pеlduoižis elin, minun aigah oli Pеlduoine suuri kylä oli, seiččeikymmen kaheksa taluoid oli i d’oga oli kylän agd’al, osobi nimet kaikil. Pogostaspiäi zavoditaheze Kažinagd’ah lopitah. Pogostan n’okaz oli Muale Bohatterim Miikkulassuai, siid Bohatterim Miikkulaspiäi Syrd’e oli Golovassuai, Golovaspiäi L’evoskassuai Haude, L’evoskaspiäi oli agd’ah Kažinagd’ah, Kažinagd’e kučuttih. Nu sit taluoid daže minä voin muštai, miittumad ol’d’ih taluoit. Pogostaspiäi zavodiiheze enzimäine taluoi oli Lesken Fed’an, siid oli Kondruoin, siid oli Il’l’an D’akun, siid oli D’er’em’an D’ohoran, siid oli Gordin D’akuižen, Kuz’minan, Pedrin, Löhlön, Mihailovan oli, riädys se. Siid Mišan oli, Pešan Mišaks kirguttih, Akiimovan, D’ykin, siid oli Makarovan, D’ermolajevan, i Onuoin Fed’an oli, siit se riädy sissuai lоррih, Bohatterim Мiikkulah on taga riädy, pelduoispiäi: sigä oli Ontuoin, Arhipovan, Hutun, D’akun, Van’an akan oli. Sit se loppih kylä Mualan’n’okke.