VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Hyvä paimen

Hyvä paimen

Karelian Proper
New written karelian
1 "Toven totta šanon teilä: ken ei mäne lammaššuojah ovešta, vain noušou šinne aijašta piäličči, še on varaštaja ta rosvo. 2Ken mänöy ovešta, še on lampahien paimen.

3Paimenella varteiččija avuau oven, ta lampahat kuunnellah hänen iäntä. Hiän kuččuu omie lampahie nimeltä ta viey ne nurmella.

4Konša paimen piäštäy lampahat uloš, hiän matkuau niijen ieššä. Lampahat aššutah hänellä peräh, šentäh kun tunnetah hänen iäni.

5Vierahalla peräh ne ei lähetä, vain puatah häneštä, šentäh kun ei tunneta vierahan iäntä".

6Iisussa šano heilä tämän peittopakinan, ka hyö ei piäšty perillä, mitä Hänellä oli mieleššä.

7Šentäh Iisussa jatko: "Toven totta šanon teilä: Mie olen lampahien ovi.

8Kaikki ne, ket tultih ennein Milma, oltih varaštajie ta rosvoja, eikä lampahat kuunneltu heitä.

9Mie olen ovi. Še, ken tulou šiämeh Miun kautti, pelaštuu. Hänellä on valta tulla ta männä, ta hiän löytäy nurmen.

10 Rosvo tulou vain varaštamah, tappamah ta hävittämäh. Mie tulin antamah elämyä, yllinkylläistä elämyä.

11 Mie olen hyvä paimen, oikie paimen, ken antau oman henken lampahien puolešta.

12Palkkapaimen ei ole oikie paimen, ta lampahat ei olla hänen omie. Konša hiän näköy, jotta hukka on tulošša, hiän jättäy lauman ta pakenou. Hukka šuau lampahat šualehekšeh ta hajottau lauman,

13šentäh kun palkkapaimen ei välitä lampahista.

14 Mie olen hyvä paimen. Mie tiijän omat lampahat ta ne niise tiijetäh Miut,

15 niin kuin Miun Tuatto tietäy Miut ta Mie tiijän Tuaton. Mie annan henkeni lampahien puolešta.

16Miula on muitaki lampahie, kumpaset ei olla täštä lammaššuojašta. Niitäki Miun pitäy paimentua. Ne niise kuullah Miun iäni, ta niin tulou yksi lauma ta yksi Paimen.

17 Tuatto šentäh tykkyäy Milma, kun Mie annan henkeni, jotta šuaha še jälelläh.

18Kenkänä ei kiso Miulta Miun henkie, Iče Mie šen annan pois. Miula on valta antua še ta valta ottua še jälelläh. Näin Tuatto käški Miun ruatua".

19 Näistä šanoista tuaš šytty kiista jevreijen välillä.

20Monet heistä šanottih: "Häneššä on piessa, ei Hiän ole järelläh. Mitä työ Häntä kuunteletta"?

21Toiset šanottih: "Noin ei pakaja še, keššä on piessa. Eihän piessa voi parentua šokeijen šilmie".

Иоанн 10:1-21

Russian
1 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; 2 а входящий дверью есть пастырь овцам.

3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.

4 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.

5 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.

6 Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.

7 Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.

8 Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.

9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.

10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.

12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.

13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.

14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.

15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.

16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.

17 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.

18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.

19 От этих слов опять произошла между Иудеями распря.

20 Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?

21 Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?