Texts

Return to review | Return to list

Jevreit kiännytäh pois Iisussašta

history

February 09, 2023 in 12:46 Нина Шибанова

  • changed the text
    22 Oli talvi, ta Jerusalimissa piettih jumalankojin pyhittämisen jokavuotista pruasniekkua. 23Iisussa käveli jumalankojin pihašša Solomonin pačaškatokšen alla. 24Jevreit keräyvyttih Hänen ym pärillä ta kyšyttih: «Kuin pitälti Šie meinuat kiušata meitä? Kun Šie ollet Hristossa, niin šano še meilä šuorah». 25 Iisussa vaštasi: «Mie olen šanon šen teilä, vain työ että ušo. Ruavot, kuita Mie luajin Tuaton nimeššä, tovissetah Miušta. 26 Työ että kuitenki ušo, šentäh kun että ole Miun lampahie, niin kuin olen šanon teilä. 27Miun lampahat kuullah Miun iäni.^ Mie tiijän ne, ta ne aššutah Miula peräššä. 28Mie annan heilä ilmasenikusen elämän.^ Hyö ei konšana hävitä, eikä kenkänä voi anaštua heitä Miulta. 29Tuatto, kumpani hiät Miula anto, on kaikkie toisie šuurempi, eikä kenkänä voi anaštua heitä Tuaton kiäštä. 30Mie ta Tuatto olemma yhtä». 31 Šiitä jevreit alettih tuaš kerätä kivijä, jotta kivittyä Iisussua. 32 Iisussa šano heilä: «Mie olen tiän šilmissä luatin monta hy vyä ruatuo, kumpaset Miun Tuatto anto Miula ruattavakši.^ Min ruavon tähen työ meinuatta kivittyä Milma»? 33Jevreit vaššattih: «Emmä myö Šilma hyvän ruavon tähen kivitä.^ Kivitämmä šentäh, kun Šie et pie Jumalua kunnivošša.^ Šie niätšen panet Iččeš Jumalakši, vaikka olet ihmini». 34Iisussa vaštasi: «Onhan tiän Sakonašša kirjutettu nämä Jumalan šanat: "Mie šanoin: työ oletta jumalie". 35 Pyhät Kirjutukšet ei valehella.^ Niijen mukah Jumala šano jumaliksi niitä, kellä Hiän pakasi. 36Tuatto on Miut pyhittän ta työntän muailmah.^ Miteinpä työ šilloin voitta šanuo, jotta Mie en kun nivoita Jumalua, kun šanon: "Mie olen Jumalan Poika"? 37Kun Mie en ruatane Tuattoni ruatoja, elkyä uškokkua Milma. 38Ka kun ruatanen, niin vaikka että uškois Milma, uškokkua Miun ruatoja.^ Šiitä työ tiijättä ta ušotta, jotta Tuatto on Miušša ta Mie olen Häneššä». 39Jevreit tuaš meinattih ottua Iisussa kiini, no Hiän piäsi hei jän käsistä. 40 Iisussa mäni tuaš Jortanojoven toisella puolella, šinne, mis sä Iivana ennein kašto rahvašta.^ Hiän jäi šinne kotvasekši,| 41ta Hänen luo tuli äijän ihmisie.^ Hyö šanottih: «Iivana ei luatin yh tänä merkkiruatuo, vain kaikki, mitä hiän šano täštä Mieheštä, on totta». 42Monet ušottih šielä Iisussah.

February 09, 2023 in 12:23 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: 22 Oli talvi, ta Jerusalimissa piettih jumalankojin pyhittämisen jokavuotista pruasniekkua. 23Iisussa käveli jumalankojin pihašša Solomonin pačaškatokšen alla. 24Jevreit keräyvyttih Hänen ym pärillä ta kyšyttih: «Kuin pitälti Šie meinuat kiušata meitä? Kun Šie ollet Hristossa, niin šano še meilä šuorah». 25 Iisussa vaštasi: «Mie olen šanon šen teilä, vain työ että ušo. Ruavot, kuita Mie luajin Tuaton nimeššä, tovissetah Miušta. 26 Työ että kuitenki ušo, šentäh kun että ole Miun lampahie, niin kuin olen šanon teilä. 27Miun lampahat kuullah Miun iäni.^ Mie tiijän ne, ta ne aššutah Miula peräššä. 28Mie annan heilä ilmasenikusen elämän.^ Hyö ei konšana hävitä, eikä kenkänä voi anaštua heitä Miulta. 29Tuatto, kumpani hiät Miula anto, on kaikkie toisie šuurempi, eikä kenkänä voi anaštua heitä Tuaton kiäštä. 30Mie ta Tuatto olemma yhtä». 31 Šiitä jevreit alettih tuaš kerätä kivijä, jotta kivittyä Iisussua. 32 Iisussa šano heilä: «Mie olen tiän šilmissä luatin monta hy vyä ruatuo, kumpaset Miun Tuatto anto Miula ruattavakši.^ Min ruavon tähen työ meinuatta kivittyä Milma»? 33Jevreit vaššattih: «Emmä myö Šilma hyvän ruavon tähen kivitä.^ Kivitämmä šentäh, kun Šie et pie Jumalua kunnivošša.^ Šie niätšen panet Iččeš Jumalakši, vaikka olet ihmini». 34Iisussa vaštasi: «Onhan tiän Sakonašša kirjutettu nämä Jumalan šanat: "Mie šanoin: työ oletta jumalie". 35 Pyhät Kirjutukšet ei valehella.^ Niijen mukah Jumala šano jumaliksi niitä, kellä Hiän pakasi. 36Tuatto on Miut pyhittän ta työntän muailmah.^ Miteinpä työ šilloin voitta šanuo, jotta Mie en kun nivoita Jumalua, kun šanon: "Mie olen Jumalan Poika"? 37Kun Mie en ruatane Tuattoni ruatoja, elkyä uškokkua Milma. 38Ka kun ruatanen, niin vaikka että uškois Milma, uškokkua Miun ruatoja.^ Šiitä työ tiijättä ta ušotta, jotta Tuatto on Miušša ta Mie olen Häneššä». 39Jevreit tuaš meinattih ottua Iisussa kiini, no Hiän piäsi hei jän käsistä. 40 Iisussa mäni tuaš Jortanojoven toisella puolella, šinne, mis sä Iivana ennein kašto rahvašta.^ Hiän jäi šinne kotvasekši, 41ta Hänen luo tuli äijän ihmisie.^ Hyö šanottih: «Iivana ei luatin yh tänä merkkiruatuo, vain kaikki, mitä hiän šano täštä Mieheštä, on totta». 42Monet ušottih šielä Iisussah.